SmartConsumer – Älykäs energianmittaus ja kuluttajalähtöiset palvelut

Jokaiseen suomalaiseen kotitalouteen on asennettu vuoden 2014 alkuun mennessä etäluettava, niin sanottu älykäs sähkömittari. Tämä tarjoaa kotitalouksille uusia mahdollisuuksia sähkönkulutuksen parempaan hallintaan ja siten energialaskun pienentämiseen. Uusien mittarien myötä voidaan mm. seurata sähkönkulutusta tuntitasolla energiayhtiön internet-palvelun kautta.

Kuitenkin jotta uudenlaisesta mittauksesta olisi kuluttajille hyötyä, täytyy heidän olla tietoisia sen tuomista mahdollisuuksista ja siitä kuinka hyödyntää näitä. Lisäksi kuluttajille täytyy olla tarjolla heidän tarpeisiinsa sopivia uusia palveluja, tuotteita ja neuvontaa, jotka auttavat heitä energiankäytön hallinnassa. Näitä ovat mm. reaaliaikaisen ja laitekohtaisen sähkönkulutustiedon saaminen matkapuhelimeen tai erilliselle näytölle, energiansäästöön tehokkaasti ohjaavat ja helppotajuiset analyysit ja vertailut, tuntihinnoitellut sähkösopimukset sekä automaatio joka ohjaa kulutusta edullisimpiin tunteihin.

Katso tästä vinkit älykkään sähkönmittauksen hyödyntämiseen kodissasi (www.kesto.fi/alykaskoti)

Keski-Suomen Energiatoimisto on mukana kansainvälisessä SmartConsumer -hankkeessa, joka pyrkii vastaamaan näihin kysymyksiin ja edistämään älykkään mittauksen hyötyjen toteutumista. Hankkeen keskeisiä toimia ovat:
  • Älykkään energianmittauksen toteutuksen ja parhaiden käytäntöjen kartoitus Euroopassa (European Smart Metering Landscape report)
  • Kuluttajien aktivointi hyödyntämään älykkään energianmittauksen tuomia mahdollisuuksia,
  • Tuetaan uusien älykkääseen mittaukseen perustuvien palveluiden kehitystä yhteistyössä markkinatoimijoiden kanssa
Hankkeessa tehdään yhteistyötä kuluttajaorganisaatioiden, energiayhtiöiden ja muiden alan keskeisten toimijoiden kanssa.

Hankkeen kesto on 3 vuotta (kevät 2014 – 2017) ja siinä on mukana 10 partneria 8:sta Euroopan maasta. Hankkeen internet-sivut: www.usmartconsumer.eu

Lisätietoa:

Lauri Penttinen, lauri.penttinen@benet.fi, puh. 0440 277666

Energianeuvontaa kulutttajille
sähköposti energianeuvonta@kesto.fi
puhelin 010 281 4600