takaisin

Stora Enso on päättänyt investoida 32 miljoonaa euroa rakentaakseen maailmanluokan biojalostamon Sunilan sellutehtaalle Suomeen. Investointi vähentää tehtaan hiilidioksidipäästöjä korvaamalla jopa 90 prosenttia maakaasusta ligniinillä, joka on erotettu mustalipeästä. Investointi on ensimmäinen askel kohti uutta, ulkoisille asiakkaille suunnattua ligniini-liiketoimintaa. Maailmanlaajuiset erikoiskemikaaleja sekä teknisiä materiaaleja valmistavat asiakkaat pystyisivät näin korvaamaan fossiilisten raaka-aineiden käyttöä uusiutuvalla vaihtoehdolla. Stora Enso kehittää uusia sovelluksia, joissa ligniini tuottaa lisäarvoa luonnollisena polymeerinä.

"Investointi Sunilan tehtaalle tulee kiihdyttämään Stora Enson muutosta uusiutuvien materiaalien yritykseksi. Ensimmäiset sovellukset tulevat esimerkiksi rakennus- ja autoteollisuuteen, joissa ligniini tarjoaa kestäviä vaihtoehtoja vaneri- ja puupaneeliliimoissa käytettyjen fenolien ja vaahdoissa käytetyn polyolin korvaamiseen. Myös muita sovelluksia kehitetään, mikä luo vakaan pohjan lisätä fossiilisiin raaka-aineisiin pohjautuvien tuotteiden korvaamista kestävillä vaihtoehdoilla”, sanoo Biomaterials-divisioonan johtaja Juan Bueno.

Investointi kattaa ligniinin erottimen ja kuivaajan, ligniinipölyn polttimet meesauunissa sekä pakkauslinjan. Tuotannon suunnitellaan käynnistyvän vuoden 2015 ensimmäisen neljänneksen aikana. Investoinnin odotetaan tuottavan 80 miljoonan euron liikevaihdon vuonna 2017 ja ajan myötä selvästi ylittävän Stora Enson 13 prosentin sijoitetun pääoman tuottotavoitteen (ROCE). Teknologia on mahdollista ottaa tulevaisuudessa käyttöön myös konsernin muilla sellutehtailla.

Sunilan tehtaan vuosikapasiteetti on 370 000 tonnia havusellua. Tehdas työllistää noin 230 henkilöä.

Lisätietoja:
Lauri Peltola, maajohtaja, p. 02046 21380
Ulla Paajanen-Sainio, sijoittajasuhdejohtaja, p. 040 763 8767
Kirsi Seppäläinen, viestintä- ja yritysvastuujohtaja, Biomaterials, p. 0400 786 659

31.7.2013