takaisin

Motivan uusi opas Biokaasun tuotanto maatilalla sisältää perustietoja biokaasun tuotannon mahdollisuuksista. Opas on suunnattu maatiloille ja muille biokaasun tuotannosta kiinnostuneille.

Biokaasun tuotannosta ei ole ollut saatavilla yhtenäistä suomenkielistä perusaineistoa, vaikka ala herättää kiinnostusta monella taholla. Nyt ilmestynyt Motivan opas Biokaasun tuotanto maatilalla paikkaa tätä puutetta.

Oppaassa käydään läpi biokaasun tuotannon biologinen tausta ja se, miten kaasun muodostuminen käytännössä tapahtuu. Samoin esitellään erilaiset tuotantotekniikat ja kaasun käyttökohteet. Oppaan lopussa esitetään käytännön esimerkkilaskelmat biokaasun tuotannosta maitotilalla.

Lähtökohtana oppaan tuottamiseen oli Fredrik Ekin kokoama ja Svenska lantbruksskällskapens förbundin alkuperäinen ruotsinkielinen Produktion av biogas på gården. Käännetyn tekstin on tarkistanut ja ajanmukaistanut Juha Luostarinen Metener Oy.stä ja aineistoa on muokattu myös Motivassa. Opas on tehty työ- ja elinkeinoministeriön tilauksesta.

Mitä biokaasu on ja mistä se tehdään

Biokaasusta on kaksi kolmasosaa metaania ja kolmasosa hiilidioksidia. Sitä voidaan käyttää lämmöntuotannon polttoaineena kaasukattiloissa tai kaasumoottorissa lämmön ja sähkön tuottamiseksi tai jalostaa liikennepolttoaineeksi.

Biokaasu on mätänemisen eli biologisen hajoamisprosessin tulos, jota tapahtuu luonnossa hapettomissa ympäristöissä. Maatiloilla biokaasua voi tuottaa mädättämällä eloperäistä ainesta, kuten lantaa tai rehua, valvotuissa olosuhteissa. Myös biojätteet ovat erinomaisia biokaasun raaka-aineita. Suomessa elintarviketurvallisuusvirasto Evira asettaa vaatimukset hyväksyttäville biokaasun käsittelylaitoksille ja -prosesseille.

Biokaasun tuotanto maatilalla on julkaistu vain sähköisenä. Sen voi ladata www.motiva.fi/julkaisut/maatalous -sivulta

19.6.2013