takaisin

Taaleritehtaan Biotehdas rakentaa Ouluun biokaasulaitoksen

» Tavoitteena toimiva laitos vuoden 2014 lopulla
» Kokonaisinvestointi n. 8 miljoonaa euroa
» Oulun laitos on Biotehdas-ketjun neljäs laitos

Taaleritehtaan Biotehdas rakentaa Suomeen valtakunnallisesti toimivan biokaasulaitosten verkoston. Uusin investointikohde on Oulu, jonne syntyy laajasti Pohjois-Suomea palveleva biokaasulaitos. Oulun Jätehuolto järjesti julkisen kilpailutuksen biokaasulaitoksen investoinnista ja operoinnista ja kilpailutuksen voittajaksi valittiin Taaleritehtaan Biotehdas. Kokonaisinvestointi on n. 8 miljoonaa euroa. Tavoitteena on saada laitos toimintaan vuoden 2014 lopulla.

 

Uusi laitos sijoittuu Ouluun Ruskon Jätekeskuksen alueelle. Raaka-aineenaan biokaasulaitos käyttää jätteitä eli se käsittelee erilliskerättyä ja kaupan biojätettä sekä puhdistamolietettä. Vuosittainen käsittelykapasiteetti on alussa 19 000 tonnia jätettä. Biokaasuenergiaa laitos tuottaa n. 14 000 MWh vuodessa, mikä vastaa noin 650 omakotitalon energiankulutusta. Laitoksen suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa oman biokaasulaitoskonseptin kehittänyt Watrec Oy, joka vastaa myös muiden Biotehdas-ketjun laitoksien toteutuksesta.
 

”Oulun Jätehuollon biokaasuhanke on esimerkillinen malli kestävästä biojätehuollosta. Biojätteen kompostoinnista siirrytään mädätykseen, jossa biojätteestä saadaan talteen energiaa ja kierrätetään ravinteet. Samalla toimintamalli turvaa Ruskon kaatopaikkakaasulle rakennetun biokaasulinjan hyödyntämisen myös tulevaisuudessa, kun kaatopaikkakaasun tuotanto vähenee orgaanisen jätteen kaatopaikkakiellon myötä”, kertoo Biotehdas Oy:n toimitusjohtaja Kaisa Suvilampi.

Oulun Jätehuollon Johtaja Markku Illikainen on samoilla linjoilla. Hän toteaa uuden teknologian korvaavan vanhaksi käyneen biojätteen kompostointilaitoksen ja turvaavan biokaasuntuotannon Ruskossa. Biokaasulaitoksen myötä syntyy mahdollisuus myös liikennebiokaasun jalostamiseen tulevaisuudessa.
 

Suomeen syntyy valtakunnallinen Biotehdas-ketju
 

Taaleritehdas panostaa biokaasulaitosten rakentamiseen, koska biokaasu on tehokas, turvallinen ja ekologinen tapa tuottaa energiaa osana alueellista biojätehuoltoratkaisua. Vuonna 2016 astuu voimaan orgaanisen jätteen kaatopaikkakielto, mikä estää yhä nykyään yleisen menettelyn eli biojätteen kippaamisen kaatopaikoille. Biokaasulaitos tarjoaa eloperäisten jätteiden jätehuoltopalvelun, tuottaa luonnollista lähienergiaa sekä kierrättää ravinteet lannoitteiksi.

Taaleritehtaan asiakkaat ovat lähteneet innolla mukaan hankkeeseen sijoittajina. Biotehdas-rahaston sijoituskapasiteetti on 70–90 miljoonaa euroa ja mukana on 200 sijoittajaa – yksityiset suomalaiset sijoittajat ovat erittäin kiinnostuneita tukemaan uusiutuvan energian rakentamista.
 

Biotehdas-ketjun ensimmäinen investointi oli Huittisissa toimivan VamBio Oy:n biokaasulaitos. Yritys valittiin vuonna 2011 Vuoden ympäristöyritykseksi Suomessa. VamBio Oy:n laitoskonseptia sekä käytännön kokemusta ja osaamista hyödynnetään uusien laitosten rakentamisessa ja operoinnissa. Biotehdas-ketjun toisen laitoksen rakentaminen aloitettiin toukokuussa Kuopiossa ja kolmas laitos on suunnitteilla Satakuntaan Honkajoelle. Uuteen Biotehdas-ketjuun voi tutustua osoitteessa www.biotehdas.fi.
 

"Investointi Ouluun on tärkeä lenkki rakentaessamme valtakunnallista Biotehdas-verkostoa. Olemme alan markkinajohtaja Suomessa ja pystymme nyt tarjoamaan sekä paikallisia että valtakunnallisia kumppanuuksia", kertoo Taaleritehtaan Biotehtaasta vastaava sijoitusjohtaja Tero Luoma.


Lisätietoja:

Tero Luoma
sijoitusjohtaja
Biotehdas Oy
Puh. 050 344 9993
tero.luoma@taaleritehdas.fi

Kaisa Suvilampi
toimitusjohtaja
Biotehdas Oy
Puh. 050 525 4222
kaisa.suvilampi@vambio.fi

19.6.2013