takaisin

Motivan ja työ- ja elinkeinoministeriön tiedote, Kuluttajien energianeuvonta tiedottaa:

 Motivan koordinoiman valtakunnallisen kuluttajien energianeuvonnan alueelliseen toimintaan on parhaillaan käynnissä hankehaku. Maakuntakeskuksilta toivotaan marraskuun aikana ehdotuksia neuvonnan käynnistämisestä tai jatkamisesta alueellaan. Tänä vuonna energianeuvontaa annetaan 11 maakunnassa.

 

Maakunnallinen energianeuvonta on yksi osa-alue valtakunnallisessa energianeuvontajärjestelmässä, jota Motiva kehittää ja koordinoi työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta. Alueellista toimintaa kehitetään, jotta kuluttajille olisi tietoa tarjolla oman maakunnan tuottamana lähipalveluna.

 

- Maakuntien neuvontapalvelut täydentävät talvella 2013 avattavaa energianeuvonnan portaalia. Verkkoportaali vastaa nopeaan tiedontarpeeseen ja ohjaa eteenpäin, alueellinen neuvoja puolestaan tuntee paikalliset olosuhteet sekä lisää neuvontapalvelun näkyvyyttä ja saavutettavuutta, yksikönpäällikkö Päivi Laitila Motivasta sanoo.

 

Maakunnan omia resursseja tarvitaan

 

Kuluvana vuonna alueellinen neuvonta käynnistyi 11 maakunnassa. Palvelun järjestää maakunnan keskuskaupunki itsenäisesti tai yhteistyössä esimerkiksi alueen muiden kuntien, maakuntaliiton, energiayhtiön tai muun luotettavan toimijan kanssa.

 

- Kannustamme alueelliseen yhteistyöhön ja verkostoitumiseen. Se on järkevää taloudellisesti ja edistää neuvontatyössä tarvittavan tiedon ja osaamisen levittämisen organisaatiosta toiseen. Hyviä kokemuksia toimivasta yhteistyöverkostosta on muun muassa Kymenlaaksosta, missä kaikki alueen kunnat, energia- ja jäteyhtiöt tekevät yhteistyötä neuvonnan järjestämisessä, Laitila sanoo.

 

Vuonna 2012 työ- ja elinkeinoministeriö varasi maakunnallisen neuvonnan järjestämiseen noin 450 000 euroa, ja varauksen odotetaan pysyvän samansuuruisena ainakin ensi vuonna. Ministeriön osuus alueellisen neuvonnan järjestämisestä on enimmillään 50 prosenttia.

 

- Kuluttajien energianeuvonnan kehittymisen kannalta on tärkeää, että TEM:n rahoitus ja muu rahoitus pystyttäisiin jatkossakin turvaamaan. Lisäresurssia tuovat muun muassa korjausrakentamisen neuvonta ja energiayhtiöiden neuvonta. Yhtenä tavoitteena on selvittää voidaanko energianeuvontaan suunnata jatkossa myös EU:n rakennerahastojen määrärahoja, ylitarkastaja Annukka Saari TEM:stä sanoo.

 

Neuvonta on tärkeä osa energia- ja ilmastopolitiikkaa

 

Neuvonnan vuosipäivänä 13.11.2012 Helsingissä puhunut teollisuusneuvos Sirkka Vilkamo työ- ja elinkeinoministeriöstä pitää tärkeänä alueellisten neuvojapalvelujen kehittämistä edelleen. Vaikka palveluja on jo useimpien suomalaisten saatavilla, osa kuluttajista jää yhä luotettavan palveluverkoston tavoittamattomiin. Määrätietoista toimintaa tarvitaan vaikuttavuuden varmistamiseksi.

 

Kuluttajille kohdistettu energianeuvonta on ollut jo pitkään tärkeä osa energia- ja ilmastopolitiikkaa. Viime vuosina sen merkitys on entisestään korostunut eri sektoreiden poliittisissa linjauksissa, kuten hallituksen ilmasto- ja energiastrategiassa, jota parhaillaan päivitetään ja kuluttajapoliittisessa ohjelmassa.

 

- Työ- ja elinkeinoministeriö pitää tärkeänä alueellisten neuvontapalvelujen kehittämistä edelleen. Määrätietoista toimintaa tarvitaan, jotta voidaan varmistaa energianeuvonnan vaikuttavuus ja eri toimintamallien juurruttaminen Suomessa, Saari sanoo.

 

Tietoa kuluttajien energianeuvonnasta ja hankehausta vuodelle 2013 Motivan kuluttajaneuvonnan sivuilta. [http://www.motiva.fi/toimialueet/kuluttajien_energianeuvonta/hankehaku_vuodelle_2013/]

 

Lisätietoja:

yksikönpäällikkö Päivi Laitila, Motiva Oy, puh. 042 428 1212, paivi.laitila(at)motiva.fi [mailto:paivi.laitila@motiva.fi]

 

ylitarkastaja Annukka Saari, TEM, puh. 029 506 4189, annukka.saari(at)tem.fi [mailto:annukka.saari@tem.fi]

19.11.2012