takaisin

KOMMENTTI EMV:n tiedotteeseen: Sähkön siirtohintojen kohtuullisuutta valvovan Energiamarkkinaviraston (EMV) 30.10.2012 julkaisema laskelma osoittaa, että JE-Siirto Oy:n tuotto on ollut 2,1 M€ sallittua suurempaa toisen valvontajakson (2008 – 2011) päättyessä. 


EMV punnitsee sähkön siirtohintojen kohtuullisuutta laajalla ja monitahoisella laskentamallilla, joka antaa kullekin yhtiölle sille sallitun tuoton raja. Sallitun tuoton määrään vaikuttavat mm. sähköverkon arvo ja vallitseva korkotaso. 

- Laskentamallissa verkkomme arvoa on aiempaan laskentatapaan nähden alennettu merkittävästi toisella valvontajaksolla. Esimerkiksi sähköasemiemme tonttien arvostus on laskenut viranomaisten uusien tulkintojen mukaan. Myös alhainen korkotaso pienentää sallittua tuottoa, kertoo toimitusjohtaja Kari Kautto JE-Siirto Oy:stä. 

Vastaavissa tapauksissa käytäntönä on palauttaa ylituotto korkoineen yhtiön nykyisille asiakkaille sovittamalla hinnoittelu uuteen tulkintaan – käytännössä hintoja alentamalla. 

- Koska omaisuuden arvostustulkinnan syyskuussa varmistunut muutos oli odotettuakin suurempi, JE-Siirto Oy laskee sähkön siirtohintoja joulukuun alusta lukien kuudella prosentilla. Tällä varaudutaan sekä sallitun tuottotason laskuun vuosina 2012 – 2015 että aiemman ylituoton palauttamiseen, Kautto toteaa.

Joulukuun alusta voimaan astuva hintamuutos alentaa sähkölämmittäjän siirtolaskua vuodessa keskimäärin 40 eurolla. Vuodessa 2000 kWh sähköä kuluttavassa kerrostalohuoneistossa lasku alenee keskimäärin noin kuusi euroa vuodessa. 

- JE-Siirron hinnat olivat valtakunnallisesti vertailtaessa kaupunkiyhtiöiden keskiarvon alapuolella jo ennen siirtohintojen joulukuista alennusta, Kautto huomauttaa. 

Sähkönjakeluyhtiöille on viime vuodenvaihteen myrskyjen jälkeen esitetty vaatimuksia aiempaa säävarmemman sähköverkon rakentamisesta. Ilmajohtoverkon kaapeloinnit eivät kuitenkaan JE-Siirrossa – vastoin kuin alalla yleensä – tuo painetta siirtohinnan korottamiseen. 

- Koska kaapelointiaste on jo varsin korkea eli keskijänniteverkossa 82 % ja pienjänniteverkossa 95 %, ei säävarmuuden kasvattaminen kaapeloinnilla aiheuta meille tulevaisuudessa hinnankorotuspaineita, Kautto sanoo.

EMV:n tiedote asiasta löytyy osoitteesta www.energiamarkkinavirasto.fi. 

Lisätiedot: Toimitusjohtaja Kari Kautto, JE-Siirto Oy, p. 040 553 2192

31.10.2012