takaisin

Hallitus hyväksyi tänään periaatepäätöksen soiden ja turvemaiden kestävästä ja vastuullisesta käytöstä sekä suojelusta. Periaatepäätöksen mukaan merkittävästi soita muuttava toiminta kohdennetaan ojitetuille tai luonnontilaltaan muuten merkittävästi muuttuneille soille ja turvemaille. Periaatepäätöksen linjauksilla edistetään soiden ja turvemaiden kestävää ja vastuullista käyttöä maa- ja metsätaloudessa sekä turvetuotannossa. Lisäksi parannetaan suojeltujen soiden verkoston edustavuutta.

 

Maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen, elinkeinoministeri Jyri Häkämies ja ympäristöministeri Ville Niinistö ovat tyytyväisiä tehtyyn periaatepäätökseen. Ministerien mukaan yhteinen, valtakunnallinen näkemys soiden ja turvemaiden monipuolisesta ja kestävästä käytöstä ja käytön pelisäännöistä on puuttunut, mutta periaatepäätöksen myötä tilanne selkeytyy.

 

− Nyt hyväksyttyjen linjausten tavoitteena on soiden monimuotoisuuden köyhtymisen pysäyttäminen ja suoluonnon tilan kehittäminen kohti suotuisaa suojelutasoa niin, että samalla voidaan turvata maa- ja metsätalouden tuottamat hyödyt ja energiahuolto. Soiden käytöstä aiheutuvia haitallisia ympäristövaikutuksia vähennetään, ministerit toteavat yhteisesti.

 

Soiden ja turvemaiden pinta-ala on 9,3 miljoonaa hehtaaria eli noin 29 prosenttia Suomen maapinta-alasta. Valtaosa soista on maan pohjoisosia lukuunottamatta ojitettu metsätaloustarkoituksiin ja ruoantuotantoa varten. Metsätalouskäytössä on 6,3 miljoonaa hehtaaria suota.

 

Turvemaata on viljelykäytössä noin 0,3 miljoonaa hehtaaria. Turvetuotannossa on noin 70 000 hehtaaria, mikä on noin 0,8 prosenttia soiden ja turvemaiden kokonaisalasta. Soita on suojeltu noin 1,2 miljoonaa hehtaaria.

 

Luonnontilaisuusasteikolla ohjataan soiden käyttöä

 

Periaatepäätöksellä otetaan käyttöön soiden ja turvemaiden maankäytön suunnittelua ohjaava luonnontilaisuusasteikko ja siihen liittyvät suositukset luonnontilaa merkittävästi muuttavan käytön, kuten turvetuotannon kohdentamisesta. Asteikon avulla voidaan nykyistä paremmin toteuttaa maankäytön suunnittelua ohjaavia valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita.

 

Luonnontilaisuusasteikkoa hyödynnetään ensisijaisesti sellaisten soiden ja turvemaiden maankäytön suunnittelussa, jotka on nyt annetun periaatepäätöksen antamisen jälkeen hankittu turvetuotantoon. Luonnontilaisuusluokittelun rinnalla suositetaan otettaviksi huomioon suoluonnon monimuotoisuuden suojelun kannalta tärkeät soiden erityiset luonnonarvot.

 

Ministerit pitävät tärkeänä, että luonnonarvot otetaan huomioon turvetuotannon kehittämisessä. Periaatepäätöksen valmistelun yhteydessä ministerit ovat todenneet tarpeelliseksi, että luonnontilaisuusasteikon heikompiin luokkiin kuuluvien soiden saamista tuotantoon edistetään.

 

Periaatepäätöksen mukaan pitkän aikavälin suoluonnon suojelun ja ennallistamisen ohjelma toteutetaan vuoteen 2025 mennessä. Suojelutarvearvion mukaiset toimenpiteet kohdistuisivat alustavan arvion mukaan noin 100 000 hehtaarin suuruiselle suoalalle.

 

Energia- ja ilmastostrategian päivityksessä linjataan tarkemmin, miten turpeen energiakäyttöä vähennetään siten, ettei turve korvaudu kivihiilellä. Turpeen osuus energian kokonaiskulutuksesta on ollut viime vuosina 5-7 prosenttia.

 

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:

ministeri Koskisen erityisavustaja Tiina Rytilä, p. 040 566 6649 ympäristöjohtaja Veikko Marttila, p. 040 513 2119 tutkija Jaana Kaipainen, p. 040 801 5389

 

Lisätietoja työ- ja elinkeinoministeriöstä ministeri Häkämiehen erityisavustaja Pete Pokkinen, p. 0407567180

 

Lisätietoja ympäristöministeriöstä

ministeri Niinistön eritysavustaja Paloma Hannonen, p. 0400 143 912 ympäristöneuvos Aulikki Alanen, p. 040 684 7146

31.8.2012