takaisin

VNT Management Oy ja Suomen itsenäisyyden juhlarahasto (Sitra) ovat tehneet 914 000 euron pääomasijoituksen jyväskyläläiseen Fixteri Oy:öön. Fixteri Oy on pienläpimittaisen puun korjuuteknologiaan ja kokonaisvaltaisen toimitusketjun kehittämiseen erikoistunut yhtiö, jonka valmistama teknologia tuottaa merkittäviä hyötyjä koko pienpuun toimitusketjuun.

- Fixteri tekee sen, mihin muut eivät pysty eli tehostaa koko pienpuun toimitusketjua. Käytännössä vain yhden lisälaitteen, Fixteri-paalaimen, investointi mahdollistaa koko ketjun kannattavan toiminnan ilman yhteiskunnan tukia, kertoo Sitran johtava asiantuntija Heikki Sundquist.

Fixteri-paalaus tehostaa hakkuutyötä, energiapuun mittausmenetelmää ja logistiikkaketjua

Fixteri-paalaus on ensiharvennuksille sekä nuorten metsien kunnostuskohteille suunnattu korjuumenetelmä, jonka keskeisimmät kilpailuedut muodostuvat tehokkaasta hakkuutyöstä, ainutlaatuisesta energiapuun mittausmenetelmästä sekä koko pienpuun logistiikkaketjun tehostumisesta.

- Fixteri-menetelmä ei tarvitse kohteen ennakkoraivausta ja hakkuutyössä voidaan keskittyä olennaiseen. Tämä mahdollistaa mahdollisimman hyvän korjuujäljen ja runkoluvun tunnissa. Lisäksi paalatun puun metsä- ja kaukokuljetus on 2-3 kertaa irtopuun kuljetusta tehokkaampaa, varastopaikat ovat siistit ja häiriöalttiin tienvarsihaketuksen sijaan voidaan tehokkaasti hyödyntää joko terminaalihaketusta tai käyttöpaikkamurskausta, yhtiön toimitusjohtaja Minna Lappalainen listaa.

Fixteri-menetelmän myötä korjatun energiapuun tuorepaino pystytään mittaamaan välittömästi hakkuun yhteydessä <1 % tarkkuudella, mikä parantaa merkittävästi mittauksen luotettavuutta sekä selkeyttää puukauppaa ja helpottaa toimitusketjun vaiheiden hallintaa. Erittäin siistin korjuujäljen lisäksi metsän ravinnetaso säilyy hyvänä paalausprosessin yhteydessä tapahtuvan neulas- ja lehtimassan irtoamisen ansiosta.

- Puun energiakäyttö on voimakkaassa kasvussa sekä Suomessa että Euroopassa, mikä lisää kysyntää kustannustehokkaille pienpuun logistiikkaratkaisuille, kertoo VNT Management Oy:n Harri Ollila.

Fixteri-teknologialla hyvä markkinapotentiaali

Vuonna 2011 metsähakkeen energiakäyttö kotimaisissa lämpö- ja voimalaitoksissa kasvoi ennätyslukemiin ollen 6,8 milj. m3, 10 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Metsähakkeen tärkein raaka-ainelähde oli Fixteri-korjuuseen soveltuva pienpuu, jonka käytön tulee edelleen yli kaksinkertaistua nykyisestään kansallisten uusiutuvan energian käyttötavoitteiden saavuttamiseksi. EU-alueella energian tuotantoon käytettävän puun määrä tulee kasvamaan vuodesta 2010 vuoteen 2020 mennessä 66 %. Fixteri-teknologia on sovellettavissa myös energiakäyttöön suunnattavan nuoren eukalyptuksen ja poppelin korjaamiseen, mikä lisää merkittävästi menetelmän markkinapotentiaalia globaalisti. Yrityksen tavoitteena on nopean kasvun myötä saavuttaa merkittävä jalansija ensin kotimaassa ja lähimarkkina-alueiden pienpuun korjuukentässä, jonka jälkeen voimakkaat kasvutavoitteet kohdentuvat Eurooppaan.

Lisätietoja:
Minna Lappalainen, Fixteri Oy, puh. 040 705 4395
Harri Ollila, VNT Management Oy, puh. 050 4102 067
Heikki Sundquist, Sitra, puh. 050 387 3193

Fixteri Oy on pienläpimittaisen puun korjuuteknologiaan ja kokonaisvaltaisen toimitusketjun kehittämiseen erikoistunut yhtiö. Jyväskylässä sijaitseva yritys työllistää 7 henkilöä.
http://www.fixteri.fi/

29.8.2012