takaisin

Luonnos maankäyttö- ja rakennuslain muuttamiseksi sekä luonnos korjausrakentamisen energiatehokkuusvaatimuksia koskevaksi asetukseksi lähtevät tänään 4. kesäkuuta lausuntokierrokselle.

Luvanvarainen korjausrakentaminen edellyttäisi jatkossa energiatehokkuuden huomioon ottamista. Korjausrakentamiseen ryhtyminen säilyy vapaaehtoisena.  

Energiatehokkuuden parantaminen on osa normaalia korjausrakentamista ja suunnitelmallista kiinteistön kunnossapitoa, jota kiinteistön omistaja tekee parhaaksi katsomallaan tavalla ja aikataululla.

Rakennuksen energiatehokkuudelle säädetään vähimmäisvaatimuksia, kun kyse on rakennuksen luvanvaraisesta korjaamisesta, käyttötarkoituksen muuttamisesta tai teknisten järjestelmien korjaamisesta. Tällaisia korjauksia ovat esimerkiksi laajat peruskorjaukset, rakennuksen ulkovaipan korjaukset ja teknisten järjestelmien uusiminen.

Energiatehokkuutta parantavia toimenpiteitä ei tarvitse toteuttaa, mikäli ne eivät ole teknisesti, toiminnallisesti tai taloudellisesti mahdollisia. Tärkeää on myös, että energiatehokkuutta parantavat toimet tehdään rakennuksen ominaispiirteet ja käyttötarkoitus huomioiden.

"Ehjää ja toimivaa ei tarvitse korjata. Kiinteistön omistaja päättää, mitkä ovat rakennuksen korjauksen yhteydessä parhaat keinot parantaa energiatehokkuutta säädösten puitteissa. Kun rakennuksesta pitää huolta suunnitelmallisesti, on järkevää ottaa huomioon myös energiatehokkuus. Energiatehokkaaksi korjattu rakennus kuluttaa vähemmän ja ottaa huomioon ympäristön", sanoo asuntoministeri Krista Kiuru.

Energiatehokkuusmääräykset ovat osa EU:n rakennusten energiatehokkuusdirektiivin toimeenpanoa ja edistävät samalla Suomen omia tavoitteita energiatehokkuuden parantamiseksi. Pitkällä aikavälillä korjausrakentamisella on ratkaiseva merkitys Suomen energiakulutukseen, sillä rakennuksissa kuluu nykyään 40 % energian kokonaiskulutuksesta.

Maankäyttö- ja rakennuslaki on säädetty ennen nykyisen perustuslain voimaantuloa. Lausunnolle lähtevä kokonaisuus sisältää myös ehdo­tukset lain rakentamista koskevien perussäännösten ja valtuutussäännösten, käytännössä rakentamis­määräyksien valtuutussäännösten, saattamiseksi nykyisen perustuslain mukaisiksi. Samalla on tarkistettu nykyisten rakentamismääräysten säädöstaso ja luovutaan ohjeiden antamisesta asetuksina. Tässä yhteydessä ei ole tarkoitus muutoin muuttaa rakentamismääräysten sisältöä.

Lausuntoaika päättyy 9.7.2012. Säädökset on tarkoitus saattaa voimaan vuoden 2013 alussa.

Lisätiedot:

Rakennusneuvos Teppo Lehtinen, ympäristöministeriö, puh. 050 517 9202, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Lainsäädäntöneuvos Kirsi Martinkauppi, ympäristöministeriö, puh. 040 350 1181, lakiehdotuksen osalta, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Yli-insinööri Jyrki Kauppinen, ympäristöministeriö, puh. 050 364 7356, asetuksen osalta etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Asuntoministeri Kiurun erityisavustaja Jouni Parkkonen, ympäristöministeriö, puh. 040 176 1304, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

5.6.2012