takaisin

Työ- ja elinkeinoministeriö asetti 7.5.2012 tuulivoiman edistämistyöryhmän. Työryhmä hyödyntää työssään ministeri Lauri Tarastin 13.4.2012 julkaistua selvitystä ja sen kehitysehdotuksia tuulivoimarakentamisen vauhdittamiseksi. Työryhmän toimikausi kestää vuoden 2013 loppuun saakka.

 

Työryhmän tehtävänä on tehdä esityksiä, joiden avulla poistetaan esteitä tuulivoiman rakentamiselta sovittaen samalla yhteen tuulivoiman edistämistavoitteita eri ministeriöiden hallinnonalojen muiden tavoitteiden ja tehtävien kanssa.

 

Työryhmän puheenjohtajaksi nimettiin elinkeinoministerin erityisavustaja Kai Mykkänen. Työryhmän jäseninä ovat myös ympäristöministerin, asunto- ja viestintäministerin, liiikenneministerin ja puolustusministerin erityisavustajat.

 

Lisäksi ryhmässä on tuulivoimarakentamisen kannalta keskeisten ministeriöiden edustus sekä jäsenet Energiateollisuus ry:stä, Suomen Tuulivoimayhdistyksestä, MTK:sta ja Suomen luonnonsuojelulitosta. Mukana on kaavoittajan roolissa Kuntaliiton ja Maakuntien liittojen edustus. Työryhmän sihteeri on ylitarkastaja Annukka Saari työ- ja elinkeinoministeriöstä.

 

Lisätiedot:

elinkeinoministerin erityisavustaja Kai Mykkänen, puh. 040 592 1499

ylitarkastaja Annukka Saari, TEM, puh. 010 606 4189


7.5.2012