takaisin

Muuramen Lämpö Oy ryhtyy toimittamaan asiakkailleen yhteistuotantolämpöä. Kaukolämmön tuottaa Jyväskylän Energia ekotehokkaana yhteistuotantona turpeella ja puulla, jonka osuus on kasvussa. Tähän asti Muuramen Lämpö Oy:n tuotanto on perustunut palaturpeen, öljyn ja puupelletin polttamiseen lämpökeskuksissa. 


Muuramen Lämmön viimevuotinen tuotanto vastaa lämpötilakorjattuna noin 23 gigawattitunnin lämpömäärää. Ympäristön kannalta kumppanuusratkaisu on erinomainen siksi, että Muuramen oman tuotannon päästöt pienenevät entisestä murto-osaan. 

Koska Keljonlahden ja lähitulevaisuudessa myös Rauhalahden voimalaitoksen päästörajat ovat tiukemmat kuin Muuramen nykyisten laitosten, vähenevät Muuramen kaukolämmön tuottamisen päästöt myös tonnimääräisesti: Rikkidioksidi- ja typenoksidipäästöt vähenevät 5 tonnia vuodessa (n. 25 %). Pölypäästöt putoavat 5 tonnia ja hiilidioksidipäästöt 4000 tonnia (molemmat n. 50 %).

Kumppanuudelle tarjosi tilaisuuden verkkojen yhdistämisen mahdollisuus, joka avautui, kun Jyväskylän Energia päätti rakentaa kaukolämpöputket Kinkomaalta Säynätsaloon. Sopimuksen osapuolet vastaavat siirtoputken rakennusinvestoinnista kumpikin omalla toiminta-alueellaan. 

Uuden putken pituus tulee olemaan noin kuusi kilometriä, ja rakennuttamisesta huolehtii Jyväskylän Energia. Suunnittelu on jo käynnissä, ja yhteys valmistuu vuoden vaihteessa.

Tehty sopimus turvaa Muuramen Lämmölle 10 vuodeksi kaukolämmön myynnin ja verkoston kasvumahdollisuudet ilman tarvetta investoida uusiin kattiloihin. Osapuolten tarkoitus on jatkaa kumppanuutta sopimuskauden jälkeenkin – yksityiskohdista sovitaan hyvässä ajoin ennen määräajan päättymistä.

- Viime aikoina kaikki kaukolämmön kasvu Muuramessa on merkinnyt öljyn käytön lisääntymistä. Kumppanuuden kautta pääsemme liittämään verkkoomme uusia kaukolämmittäjiä ilman investointi- ja hinnankorotuspaineita, toteaa toimitusjohtaja Jani Lehtonen Muuramen Lämpö Oy:stä. 

Muuramen Lämmön omat lämpökeskukset toimivat jatkossa huippu- ja varalaitoksina. Kun erillistuotanto vaihtuu yli 90-prosenttisesti yhteistuotantona eli sähkön kanssa samassa prosessissa tuotettavaan lämpöön, öljyn tarve putoaa minimiin. Tämä vakauttaa kaukolämmön hintaa.

- Olemme todella iloisia yhteistyön käynnistymisestä Muuramen Lämmön kanssa, ja sitoudumme olemaan tämän luottamuksen arvoisia. Koko seutukunnan ilmastopäästöt vähenevät, kun lämpö tuotetaan yhteistuotantona modernissa lämpövoimalaitoksessa ja erillisyksiköiden piiput pysyvät savuttomina. Jyväskylän Energia saa kumppanuuden ansiosta mahdollisuuden loikata yhteistuotantomärässään eteenpäin noin vuoden normaalikasvua vastaavalla määrällä, kertoo toimitusjohtaja Tuomo Kantola Jyväskylän Energia -yhtiöistä.


Lisätiedot: toimitusjohtaja Jani Lehtonen Muuramen Lämpö Oy, p. 050-5556320, ja toimitusjohtaja Tuomo Kantola, p. 050-3100183

26.4.2012