takaisin

Metsähakkeen tarve nykyisestä kaksinkertaistuu noin 30 terawattituntiin vuoteen 2020 mennessä, ilmenee VTT:n vastavalmistuneesta kysyntäselvityksestä. Samanaikaisesti energiaturpeen tarve säilyy nykytasolla eli 23 terawattitunnin tasolla.

 

Kotimaisten polttoaineiden kokonaiskysyntä kasvaa tuontipolttoaineita korvaavien puuta ja turvetta käyttävien energialaitosinvestointien sekä puuta tarvitsevien biopolttonestelaitosten ansiosta. Suomeen rakennetaan tällä vuosikymmenellä lukuisia uusia kotimaisiin polttoaineisiin perustuvia voima- ja lämpölaitoksia, joilla korvataan tuontipolttoaineiden käyttöä.

 

Kotimaisten polttoaineiden lisääntyvä käyttö tuo maahan tuhansia uusia työpaikkoja, parantaa kauppatasetta sadoilla miljoonilla euroilla sekä vahvistaa Suomen energiaomavaraisuutta. Tällä hetkellä noin 70 % Suomessa käytetystä energiasta tuodaan ulkomailta niin, että maasta karkaa valuttaa ulkomaille vuosittain yli neljällä miljardilla eurolla.

 

Lupatilanne puolittamassa energiaturpeen tuotannon - tilalle tuontipolttoaineita

 

Energiaturpeen tuotantopinta-ala oli vuonna 2010 lähes 59000 hehtaaria, mikä on runsaat puoli prosenttia maamme suo- ja turvemaa-alasta. Vuonna 2020 energiaturpeen tuotantopinta-alaa tarvitaan VTT:n selvityksen mukaan lähes saman verran.

 

2010-luvulla nykyisistä energiaturpeen tuotantoalueista poistuu käytöstä turpeen loppumisen myötä yli puolet eli 34000 hehtaaria. Poistuman tilalle on selvityksen mukaan saatava vastaavan kokoiset alueet eli runsaat 3000 hehtaaria vuodessa.

Viime vuosina uusille turvetuotantoalueille myönnettyjen ympäristölupien määrä on vähentynyt noin kolmannekseen aiempien vuosien tasosta eli lupia on saatu runsaan 1000 hehtaarin verran vuodessa. Mikäli tilanne säilyy samana koko 2010-luvun, turpeen tuotanto lähes puolittuu13 terawattituntiin. Turpeen sijasta käytetään tällöin tuontipolttoaineita.

 

Ympäristö- ja kasvuturpeiden käyttö kasvaa

 

Lannan imeytykseen kuivikkeena käytettävien ympäristöturpeiden sekä kasvuturpeiden käyttö kasvaa tasaisesti. Vuonna 2010 näitä tuotteita tuotettiin vajaan 6000 hehtaarin alueelta. Vuonna 2020 ympäristö- ja kasvuturpeiden tuotantoon arvioidaan tarvittavan tuotantoalaa runsaat 10000 hehtaaria.

 

VTT:n tekemän selvityksen aineisto koottiin VTT:n tietokantojen, toimeksiantajana toimineen Turveteollisuusliiton sekä energiantuottajien ja polttoainetoimittajien lähtötietojen perusteella. Kyseessä on vuonna 2005 aloitettujen selvitysten 3. päivitys.

 

Lisätietoja:

-       Turveteollisuusliitto ry, toimitusjohtaja Jaakko Silpola, puh 050-4064836

-       selvitys ja siihen liittyvä kalvosarja ladattavissa osoitteestawww.turveteollisuusliitto.fi

23.4.2012