takaisin

PLUSSAT


- Kaksi voimalaitosta oli käytössä koko vuoden. Öljyn käyttö lämmön tuotannossa väheni alle neljäsosaan aikaisemmasta ja päätyi tasoon 1,9 %.
- Kaukolämpökuorma jatkoi kasvuaan (+3 %).
- Puun käyttö nousi ennätykselliseen 34 prosenttiin voimalaitosten polttoainevirrasta. Kasvu jatkuu.
- Keljonlahden voimalaitoksen kaikki laitteet ja rakennusprojektit on vastaanotettu. Keljonlahden sähkötehoa nostettiin viidellä megawatilla.
- Janakan vedenottamon saneeraus alkoi. 
- Palokan mangaaniongelma siirtyi historiaan kolmivuotisen projektin myötä. 
-  Toiminnan ja talouden tervehdyttäminen ja strategiatyö käyntiin: 
organisaatiomuutokset, luopuminen urakointiyhtiöstä (-3/2012), konsernin toiminnan kehittämishanke (TOPI),  talouspalveluiden ulkoistaminen, päätös jättäytyä pois ydinvoimahankkeesta, tilojen käytön tehostaminen, kustannussäästöt ja Energiatalon myynti 
- Kassavirta kääntyi positiiviseksi ensimmäisen kerran 2004-vuoden jälkeen.
- Omistajalle tulovirtaa 16,7 M€ 

MIINUKSET 

- Turvetta ei ollut riittävästi saatavilla. Turpeen korvaaja, kallis kivihiili, söi tulosta.
- Loppuvuosi poikkeuksellisen lämmin: kaukolämmön ja yhteistuotannossa syntyneen sähkön määrä putosi (14 %). 
- Vesiliiketoiminnan investoinneista valtaosa jouduttiin käyttämään uusien verkostojen rakentamiseen ja veden tuotantoon, joten vanhojen verkostojen kunto heikkenee edelleen. 
- Kiinteiden polttoaineiden hintojen ja käytön kustannusten (esim. verot) odotetaan jatkavan nousuaan lähivuosina. Siksi investoinneilla saatu muuttuvien kustannusten alenemisen hyöty vähenee. Investoinneista johtuvat kiinteät kulut (käyttökulut, poistot, korkokulut) kuitenkin pysyvät, joten kokonaiskustannusten odotetaan nousevan. 
- Kasvavia kustannuksia ei todennäköisesti kaikilta osin saada viedyksi myyntihintoihin, joten energiantuotannon katetason odotetaan heikentyvän. 
- Konsernin tilikauden tappio oli 8,9 M€. Tulos heikkeni edelliseen tilikauteen verrattuna 5,9 M€. 
- Konsernin omavaraisuusaste on huono, samoin vieraan pääoman korkea määrä suhteessa liikevaihtoon ja kannattavuuteen. 

Tilinpäätösraportit ja yhteiskuntavastuukooste julkaistaan osoitteessa www.jenergia.fi viikolla 16.


Lisätiedot: Jyväskylän Energia -yhtiöt talousjohtaja Pasi Jalonen, p. 0500 790 669, tai toimitusjohtaja Tuomo Kantola, p. 050 3100 183.


12.4.2012