takaisin

Pakollisesta energiatodistuksesta ei ole hyötyä vanhoille pientaloille

 Suomen Omakotiliitto on huolissaan rakennusten energiatehokkuusdirektiivin (EPBD) voimaanpanosta ja sen vaikutuksista maamme suureen kiinteistökantaan. Onko energiatodistus tulossa pakolliseksi vanhoille pientaloille? Direktiivin määrittelemällä energiatodistuksella ollaan hakemassa vertailtavuutta kiinteistökauppaan. Näyttää kuitenkin siltä, ettei energiatodistuksen päämäärä – energiatehokkuuden parantaminen – toteudukaan.

Hallituksen esityksellä ollaan panemassa täytäntöön EU:n uudelleenlaadittu direktiivi rakennusten energiatehokkuudesta (2010/31/EU) rakennusten energiatodistusten osalta. Samassa yhteydessä ollaan päättämässä rakennusten lämmitys- ja ilmastointijärjestelmien tarkastuksia koskevasta täytäntöönpanosta ja tähän liittyvistä lainsäädännön muutostarpeista. Määräaika kansalliselle täytäntöönpanolle on 9.7.2012.

Omakotiliiton mielestä tavoitteena tulee olla energiatehokkuuden lisääminen käytännön toimin, yhtenä välineenä vapaaehtoinen energiatodistus. On vakavasti pohdittava, onko teoreettisesta energiatodistuksesta käytännön hyötyä pientalojen energiatehokkuuden parantamisessa. Jos valtakunnallisesti satsataan energiatodistukseen vain välineenä, vaarana on että itse varsinainen päämäärä unohtuu. Voidaankin kysyä, piileekö tässä logiikkavirhe.

Energiatodistusten pakollisuutta myös vanhoille omakotitaloille ei voida pitää pientaloasukkaiden eikä energiatehokkuuden edistämisen kannalta hyvänä asiana. Energiatehokkuusdirektiivin pakottamana ei pitäisi päätyä laskennalliseen energiatodistukseen, vaan pitäisi lanseerata todelliseen kulutukseen perustuva energiatodistusjärjestelmä.  Energiatodistukset ovat teoriassa hyvä työkalu energiatehokkuuden parantamisessa, mutta niiden tekemiseen ja hyödyntämiseen liittyy vielä ratkaisemattomia ongelmia.

Omakotiliitto ei kannata kiinteistöjen pakkokatselmuksia. Vapaaehtoisin toimin päästään paljon parempaan tulokseen sekä energiatehokkuuden ja energiansäästön näkökulmasta. Pientaloasukas haluaa säästää omissa asumiskuluissaan, ja siksi hän tarvitsee ennen kaikkea lisää energianeuvontaa eikä laskennallisia todistuksia. Jos kuitenkaan pakolliselle energiatodistukselle ei enää voida mitään niin Omakotiliitto esittää, että toteutetaan todelliseen kulutukseen perustuva energiatodistusjärjestelmä. Energiatodistusjärjestelmä näin laajasti toteutettuna tarkoittaa myös asumiskustannusten kasvamista. Pientaloasumisen kustannukset ovat kautta linjan nousseet eikä nyt tarvita enää yhtään uutta kustannustekijää.

 

Asumiskustannusten nousu uhkaa pientaloasumista asumismuotona – ei kiinteistöveron nostolle

Pientaloasumisen kokonaiskustannukset ovat huolestuttavasti nousseet. Energian hinta on noussut. Arvonlisäverotuksen korotus kasvattaa remonttien työ- ja materiaalikustannuksia. Arjen toimintojen kallistuminen merkitsee vaikeampia aikoja pientaloasumiselle.

Kiinteistöveroliput ovat tulleet postilaatikoihin. Verovelvollisten on tarkastettava kiinteistöverotietojensa oikeellisuus. Omakotiliitto muistuttaa, että kiinteistöverotiedot toimivat kiinteistöverotuksen laskennallisen pohjana. Jos esimerkiksi lämpimän ulkovaraston ala on merkitty verolippuun suurempana kuin se on, niin se tarkoittaa ylisuurta kiinteistöveroa.

Kiinteistöverojärjestelmää tulee Suomessa kehittää Ruotsin mallin mukaiseen suuntaan. Suomessakin tulisi kiinteistöverotukseen sisällyttää veroleikkuri, joka karsisi ylisuuria kiinteistöveroja pientaloasukkailta ja vapaa-ajan asukkailta. Varsinkin pienituloiset eläkeläiset ovat vaikeuksissa isojen kiinteistöverojen maksamisen kanssa. Ei ole oikeudenmukaista, että pientaloasukkaat kiinteistön ja talon omistajina joutuvat kartuttamaan kunnan yhteistä kassaa enemmän kuin muiden asumismuotojen haltijat.

3.4.2012