takaisin


Demonstraatiolaitos mahdollistaa bioöljyn valmistuksen metsätähteestä

Metso ja Fortum Power and Heat ovat allekirjoittaneet sopimuksen bioöljyn tuotantolaitoksen ja automaatiojärjestelmän toimituksesta Fortumin voimalaitokselle Joensuuhun. Kysymyksessä on demonstraatiolaitos, jossa metsähakkeesta ja muusta puubiomassasta valmistetaan bioöljyä. Laitoksessa valmistettavaa bioöljyä voidaan käyttää raskaan polttoöljyn sijasta, ja tulevaisuudessa se voi olla kemianteollisuuden ja biodieselin raaka-ainetta.

Laitoksen nimellinen teho on 30 MW öljyntuotantoa, ja sen suunniteltu vuosituotanto on 50 000 tonnia. Energiana vuosituotanto on 210 GWh, mikä vastaa yli 10 000 omakotitalon lämmityksen vuotuista kulutusta. Tuotantolaitos hyödyntää prosessissaan vuosittain 225 000 kiintokuutiometriä metsätähteitä ja sahanpurua. Bioöljyn tuotannon integrointi voimalaitosprosessiin mahdollistaa valmistuksessa syntyvän sivutuotteen hyödyntämisen sähkön ja kaukolämmön tuotannossa. Joensuussa valmistettavan bioöljyn käyttö vähentää hiilidioksidipäästöjä 59 000 tonnia vuosittain.

"Metso tutkii ja kehittää aktiivisesti uusia teknologioita, jotka tukevat kestävää kehitystä voimantuotannossa. Tämän tyyppiset demonstraatiohankkeet tukevat merkittävästi uusien tuotteiden kehittämistä kaupallisiksi tuotteiksi. Nyt toimitettavassa ratkaisussa integroidaan edullisesti bioöljyn tuotantolaitos leijukattilaan, jossa voidaan polttaa pyrolyysissä syntyvät lauhtumattomat kaasut ja koksi”, kertoo johtaja Kai Mäenpää Metson voimantuotantoliiketoiminnasta.

Bioöljy tullaan valmistamaan pyrolyysiteknologian avulla. Puubiomassa kuumennetaan nopeasti noin 500 °C:een, jolloin se höyrystyy kaasuiksi, jotka jäähtyessään tiivistyvät bioöljyksi. Metso on VTT:n perustutkimukseen ja patentteihin perustuen kehittänyt pyrolyysiteknologiaa yhteistyössä Fortumin ja UPM:n kanssa vuodesta 2007 lähtien.

Metso toimittaa laitoksen Fortumille kokonaistoimituksena. Toimitus sisältää perustus- ja rakennustyöt, tarvittavat tuotantolaitteistot sekä Metso DNA -automaatiojärjestelmän ja sähköistyksen. Kysymyksessä on demonstraatiohanke, jossa testataan ja jatkokehitetään integroitua pyrolyysiteknologiaa ja Metso DNA -järjestelmän säätöratkaisuja, joita tullaan tulevaisuudessa käyttämään suuremman mittakaavan laitoksissa. 

Uusi bioöljyn tuotantolaitos käynnistyy syksyllä 2013. Tilaus, jonka arvoa ei julkisteta, sisältyy Massa, paperi ja voimantuotannon vuoden 2012 ensimmäisen vuosineljänneksen saatuihin tilauksiin.

Fortumin liiketoimintaa on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä energia-alan asiantuntijapalvelut. Konsernissa työskentelee noin 10 800 henkilöä. 

Metso on kansainvälinen teknologia- ja palvelutoimittaja prosessiteollisuuden asiakkailleen kaivos-, maarakennus-, massa ja paperi-, voimantuotanto- sekä öljy- ja kaasualalla. Metson 30 000 osaajaa yli 50 maassa edistävät asiakkaidemme kannattavuutta ja kestävää kehitystä ympäri maailman. Expect results.

www.metso.com , www.twitter.com/metsogroup

Lisätietoja:

Kai Mäenpää, johtaja, EMEA, Voimantuotanto-liiketoimintalinja, Metso, puh. 040 556 5666

8.3.2012