takaisin

Korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksiin on varattu valtion vuoden 2012 talousarviossa 56,3 miljoonaa euroa.

"Avustusten myöntämisen erityisinä painopisteinä ovat tänä vuonna korjausavustukset hissien jälkiasentamiseen hissittömiin asuinrakennuksiin sekä avustukset vanhusten ja vammaisten henkilöiden asuntojen korjaamiseen, jotta mahdollisimman moni voisi asua omassa kodissaan", kertoo asuntoministeri Krista Kiuru.

Korjausavustuksia myönnetään lisäksi kuntoarvioiden ja kuntotutkimusten kustannuksiin sekä huoltokirjojen laatimiskustannuksiin. Myös terveyshaitta-avustusten sekä liikkumisesteen poistamiseen tarkoitettujen avustusten myöntäminen jatkuu.  Avustuksia ei sen sijaan myönnetä enää hissien korjauksiin eikä perusparannuksen suunnitteluun erillisenä toimenpiteenä. Määrärahojen pienennyttyä myös avustukset haja-asutusalueiden talousjätevesikorjauksiin jäävät pois.

Energia-avustuksia myönnetään edelleen asuintaloille, joissa siirrytään uusiutuvan energian käyttöön. "Nämä avustukset myönnetään tänä vuonna samoilla edellytyksillä kuin viime vuonna. Ensi vuotta varten selvitetään hallitusohjelmakirjauksen mukaisesti mahdollisuus muuttaa nämä avustukset tarveharkintaisiksi", Kiuru kertoo.

Tarkoituksena on myös muuttaa avustusten myöntämisperusteita niin, että vuodesta 2013 alkaen lämpöpumpulla tulee olla EU:n ympäristömerkki, vastaava muu ympäristömerkki tai muu selvitys tällaisen merkin kriteerien täyttymisestä.

Energia-avustuksia myönnetään tänä vuonna edelleen energiakatselmusten laatimiseen, rakennusten ulkovaipan korjaamiseen sekä lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmiin liittyviin toimenpiteisiin. Tarkemmat edellytykset avustettaville toimenpiteille ovat samat kuin viime vuonna. Myös pientalojen tarveharkintaisia energia-avustuksia myönnetään entisin perustein.

Mikäli hakemuksia tulee kuluvan vuoden aikana erittäin runsaasti, voivat energia-avustusten suuruudet jäädä alle laskennallisen enimmäisavustusmäärän. Runsaasti hakemuksia odotetaan erityisesti uusiutuvan energian käyttöönoton avustuksiin.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA antaa ohjeet avustusten hakumenettelystä, mutta hakemukset jätetään asuinrakennuksen sijaintipaikan kuntaan, joka vastaa avustusten myöntämisestä. Poikkeuksena ovat hissi- ja terveyshaitta-avustukset, jonka myöntämisestä vastaa ARA.

"Olemme antamassa ohjeet hakumenettelystä helmikuun alussa. Hakemukset jätetään omaan kuntaan, ja työt voi aloittaa heti avustuspäätöksen jälkeen", kertoo ylitarkastaja Hanna Koskela ARAsta.

ARA: Korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustukset

ARA: Kuntien korjausavustusneuvojien yhteystiedot

Lisätietoja

Ministeri Kiurun erityisavustaja Jouni Parkkonen, ympäristöministeriö, puh. 040 176 1304, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Ylitarkastaja Hanna Koskela, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA, puh. 040 737 3072, etunimi.sukunimi@ara.fi

Lainsäädäntöneuvos Riitta Kimari, ympäristöministeriö, puh. 0400 143 866, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi


8.2.2012