takaisin

YK:n ilmastosopimuksen 17. osapuolikokous Durbanissa päättyi sunnuntaina 11.12.2011. Kaksiviikkoinen neuvottelurupeama Durbanissa osoittautui merkittäväksi etapiksi kansainvälisissä ilmastoneuvotteluissa. Tärkeimmät saavutukset olivat globaalin ja kattavan sopimuksen aikaansaamiseksi tarvittavan suunnitelman kirkastaminen, Kioton pöytäkirjan velvoitteiden jatkamisesta sopiminen ja Kioton pöytäkirjan sääntöjen uudistaminen.

 "Puutteistaan huolimatta tiekartta kohti globaalia päästövähennysratkaisua ja päätös Kioton toisesta velvoitekaudesta ovat historiallisia saavutuksia. Lopputulos on todennäköisesti suurin saavutus ilmastoneuvottelujen historiassa sitten Kioton pöytäkirjasta sopimisen. Globaalin ratkaisun avulla on yhä mahdollista rajoittaa ilmaston lämpeneminen kahteen asteeseen", ympäristöministeri Ville Niinistö sanoo Durbanista.

Myös vuonna 2010 Cancúnissa tehtyjen päätösten toimeenpanemisessa ja tarkentamisessa onnistuttiin. Durbanissa määriteltiin sääntöjä sekä kehittyneille maiden että kehitysmaiden päästöjä vähentävien toimien seurantaan, raportointiin ja todentamiseen. Neuvottelujen aikana määriteltiin uudenlainen markkinamekanismi päästövähennystoimiin ja sovittiin ilmastorahoituksen hallinnosta, menettelyistä ja pitkän aikavälin rahoituksen neuvotteluista. Neuvotteluissa onnistuttiin myös viemään vuonna 2010 perustettua teknologiamekanismia kohti käytäntöä ja ottamaan askelia metsäkadon torjunnan rahoituksen järjestämisessä. Lisäksi Durbanissa sovittiin ilmastonmuutoksen sopeutumisen toimien hallinnoinnista. 

Kaikkien näiden toimien ja päätösten avulla ilmastopolitiikassa otettiin Durbanissa askel kohti käytäntöä, ministeri Niinistö tiivistää.

Durbanin kokouksen keskeisiksi kysymyksiksi nousivat odotetusti EU:n vaatima tiekartta kohti laillisesti sitovaa sopimusta, Kioton toinen velvoitekausi sekä kansainvälinen ilmastorahoitus. EU:n ehtona Kioton toiselle velvoitekaudelle oli, että suuret taloudet sitoutuvat tiekarttaan kohti laillisesti sitovaa sopimusta. Neuvottelustrategia osoittautui tehokkaaksi. EU sai lähestymistavalleen laajaa tukea kehittyneiltä mailta, Afrikan mailta ja pieniltä saarivaltioilta, mikä lisäsi painetta muille keskeisille neuvotteluosapuolille.

 "Durbanin saavutukset ovat historiallisia. Nyt meidän on tehtävä töitä että päätöksistä tulee tekoja", Niinistö painottaa.

Ministeri Niinistön mukaan Suomi sai Durbanissa hyvää palautetta aktiivisesta otteestaan ilmastoneuvotteluissa. Suomi julkisti kokouksen aikana yhdessä muiden Pohjoismaiden kanssa päästöjen vähentämiseen tähtäävät ilmastohankkeensa Perussa ja Vietnamissa. Lisäksi Suomi piti edellisvuosien tapaan vahvasti yllä keskustelua naisten roolista ilmastotalkoissa ja ajoi metsämaan kannalta oikeudenmukaisia hiilinielun laskentasääntöjä.

"Suomi ajoi tiukasti sellaisia hiilinielun sääntöjä, jotka kohtelisivat suuren metsäpinta-alan maata oikeudenmukaisesti. Hiilinielusäännöistä tuli lopulta kuitenkin Suomelle varsin tiukat. Syynä tälle oli se, että asiaa valmistelleen työryhmän puheenjohtaja kieltäytyi metsäkadon kompensoinnin hyväksymisestä EU:n ja Suomen vahvasta kannasta huolimatta. Istunnossa tehtiin pakettiratkaisu koko ilmastosovusta, minkä jälkeen muutoksia ei enää olisi saanut hyväksyttyä vaarantamatta koko ilmastoratkaisua", ministeri Niinistö sanoo.

Lisätietoja

Erityisavustaja Paloma Hannonen, ympäristöministeriö, puh. 0400 143 912, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi (Durbanissa, ympäristöministerin haastattelupyynnöt)

Pääneuvottelija Sirkka Haunia, ympäristöministeriö, puh. 050 362 2039, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi (Durbanissa)

Tiedottaja Karoliina Kinnunen Mohr, ympäristöministeriö, puh. 050 521 3047, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi (Helsingissä)

12.12.2011