takaisin

Sonera on jo pitkään pyrkinyt vähentämään normaalisti sähköllä tuotettavan 
jäähdytyksen osuutta konesaleissaan. Tästä hyvänä esimerkkinä on järvi- ja 
meriveden hyödyntäminen yhtenä tehokkaana vapaajäähdytyksen muotona jo kymmenen 
vuoden ajan. Lisäksi Helsingin Vallilan alueella Sonera on ottanut 
kiinteistöissään käyttöön kaukojäähdytystä vuodesta 2005 alkaen. 

Kapasiteetinnoususta huolimatta energiankäyttö on vähentynyt selvästi vajaassa 
kymmenessä vuodessa. Tietoja konesalien energiatehokkuuteen vaikuttavista 
tekijöistä on hyödynnetty tänään julkaistussa kansallisessa Energiatehokas 
konesali -oppaassa.

Soneran kiinteistöyksikönjohtaja Pasi Miettinen kertoo, että kiinteistöyksikön 
strategiassa ympäristöasiat ovat olleet jo pitkään yhtenä kulmakivenä. ”On ilo 
nähdä todellisia tuloksia infraan tehdyistä ympäristön suojelua tukevista 
valinnoista. Viilentämiseen, kuten kauko- ja vapaajäähdytykseen tehdyt 
investoinnit maksavat itsensä takaisin niin kustannuksien kuin 
ympäristövaikutusten kautta. Näen, että ympäristövastuullisuuteen panostaminen 
hyödyttää meitä kaikkia.”

”Esimerkiksi yhdessä Soneran konesalissa, jossa olemme käyttäneet 
vesijäähdytystä vuodesta 2004 alkaen, olemme vähentäneet sähkönkäyttöä 13 
prosenttia vuositasolla 2010 verrattuna vuoteen 2003. Samaan aikaan kaukolämmön 
tarve on vähentynyt 31 prosenttia ja vedenkulutus on vähentynyt kaikkein 
huikeimmin, 96 prosenttia vuositasolla", Pasi Miettinen sanoo. Tämän yhden 
konesalin käyttövähennyksiä voidaan verrata omakotitalon vuosikulutukseen – 
sähkön ja kaukolämmön kulutuksen vähentäminen vuositasolla on noin 700 
omakotitalon vuosikulutuksen verran, eli noin 14 Gigawattituntia seitsemän 
vuoden aikana. 

Vaikka Soneran asiakkailleen tuottamien tuotteiden ja palvelujen sähkön-, 
lämmön- ja vedenkulutus ovat pudonneet reilusti, samanaikaisesti tuotteiden ja 
palveluiden tuottamiseen vaadittava kapasiteetti on kasvanut huimasti 
esimerkkikonesalissa. Esimerkkikonesaliin on myös vuosien aikana keskitetty 
runsaasti palvelimia ja virtualisointiastekin on ylittänyt jo 50 prosenttia. 

Sonera mukana Motivan kansallisessa konesalihankkeessa

Motivan vetämässä kansallisessa Energiatehokas konesali -projektissa 
selvitettiin Suomessa sijaitsevien konesalien energiatehokkuuden nykytilaa ja 
mahdollisuuksia sen parantamiseen. Projekti käynnistyi syksyllä 2010 ja se 
päättyy tänään Kansallismuseossa järjestettävään seminaariin. Projektin 
tuloksena syntyi opas konesalien energiakatselmointiin sekä suosituksia 
seurannassa tarvittaviin energiatehokkuuden mittareihin. Samalla selvitettiin 
myös Suomen ilmaston tarjoamia energiatehokkaita ratkaisuja konesalien 
jäähdytykseen.

”Energiatehokas konesalihanke on tuonut lisäpuhtia myös yritysten sisäiseen 
keskusteluun nähdä konesalit liiketoimintojen ja kiinteistötoiminnan 
yhteisprojekteina”, kertoo Soneran edustajana konesalihankkeessa mukana ollut 
Site Manager Mikko Kinnunen. 

Lisätietoja:

Pasi Miettinen, kiinteistöyksikönjohtaja, Sonera
Puh. 040 567 3842
Etunimi.sukunimi@teliasonera.com

Siru Sihvonen, yritysvastuupäällikkö, TeliaSonera
Puh. 040 552 6933
Etunimi.sukunimi@teliasonera.com

TeliaSoneran yritysvastuun ympäristöpäämäärät: 
http://reports.teliasonera.com/2010/en/CR/Ourstakeholders/Environment.html

Lehdistöpalvelu 02040 60235 www.sonera.fi/uutishuone

Sonera tarjoaa tietoliikenne- viestintä- ja televisiopalveluja kuluttajille, 
yrityksille ja yhteisöille Suomessa. Palvelumme yhdistävät ihmiset heille 
tärkeisiin yhteisöihin ja asioihin sekä lisäävät jokapäiväisen elämän mukavuutta 
ja laatua. Yrityksille luomme kestävää kehitystä tukevia viestintäratkaisuja, 
jotka vapauttavat aikaa ja energiaa tuottavaan työhön ja kasvuun. Soneralla oli 
vuoden 2010  lopussa 4,3 miljoonaa kiinteän  ja matkaviestinverkon 
liittymäasiakasta. Soneran palveluksessa työskentelee 4 600 henkilöä, ja yhtiö 
toimii noin 50 paikkakunnalla ympäri Suomea. www.sonera.fi
Sonera on osa TeliaSonera-konsernia, joka toimii Pohjoismaissa, Baltian maissa, 
Euraasian kehittyvillä markkinoilla Venäjä ja Turkki mukaan lukien, sekä 
Espanjassa.  www.teliasonera.fi

30.11.2011