takaisin

Motivan arvion mukaan Suomen konesalien vuotuista sähkönkulutusta voi vähentää jopa 350 GWh. Suomen tasolla kustannussäästöt nousisivat yli 35 miljoonaan euroon vuosittain. Tänään julkaistu Energiatehokas konesali -opas avaa konesalien energiankulutuksen anatomiaa ja osoittaa tyypillisimmät säästökohteet.

Tarve konesalipalveluille kasvaa jatkuvasti, kun digitaalisen tiedonsiirron, varmistuksen ja tallentamisen tarve lisääntyy. Suomessa konesalien sähkönkulutus on tuplaantunut viimeisen viiden vuoden aikana. Tällä hetkellä konesalit käyttävät arviolta 0,5-1,5 prosenttia kaikesta Suomen sähköstä.

Yksittäisissä konesaleissa tehostamistoimilla saavutettavat säästöt ovat tuntuvia. Oikeilla toimenpiteillä sähkönkulutuksen voi parhaimmassa tapauksessa jopa puolittaa. ”Energiankulutukseltaan keskisuuressa, tehontarpeeltaan 1 megawatin konesalissa, tämä merkitsee jopa 500 000 euron vuosisäästöä. Suurissa konesaleissa summa on huomattavasti suurempi”, sanoo Motivan johtava asiantuntija Petri Nieminen.

Lämpötilan nostolla ja vapaajäähdytyksellä merkittäviä säästöjä

Eniten säästöpotentiaalia löytyy jäähdytyksestä. Salit ja niiden laitteet jäähdytetään usein liian viileiksi, mikä kuluttaa energiaa tarpeettomasti. IT-laitteille syötettävä jäähdytysilma voi olla jopa 26-asteista ja itse salin lämpötila voi olla vielä korkeampi.

Olemassa olevista jäähdytysmuodoista energiatehokkain on vapaajäähdytys, jossa ilman, veden tai maaperän kylmyyttä hyödynnetään jäähdytyksessä. Suomen olosuhteisiin vapaajäähdytys sopii loistavasti. Esimerkiksi Jyväskylässä jopa 58 prosenttia vuoden tunneista alittaa 5 asteen lämpötilan, kun Keski-Euroopassa näin alhaisia lämpötiloja on vain kolmasosa vuoden tunneista.

Konesalit tuottavat paljon lämpöä, joka kannattaa ottaa talteen ja hyödyntää. Lämmön hyötykäyttö nostaa konesalin energiatehokkuutta merkittävästi ja vähentää siten muun lämmöntuotannon tarvetta.

Opas ohjeistaa konesalit energiatehokkuuteen

Tänään julkaistu Energiatehokas konesali -opas kertoo, mihin konesalissa kuluu energiaa ja kuinka sitä voidaan säästää. Opas keskittyy konesalikiinteistön ja teknisten ratkaisujen energiatehokkuuteen. Se on tarkoitettu konesalien omistajille ja operaattoreille, käyttö- ja kunnossapitohenkilöstölle sekä laitevalmistajille.

Opas on osa ICT-alan yhteistyössä toteuttamaa Energiatehokas konesali -hanketta. Työtä on koordinoinut Motiva Oy. Hankkeeseen osallistuivat Coromatic Oy, CSC-Tieteen tietotekniikan keskus Oy, DataCenter Finland Oy, Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto FiCom ry, Fortum Power and Heat Oy, Fujitsu Finland Oy, Helsingin Energia, Hewlett-Packard Oy, Oy IBM Ab, Rittal Oy, Schneider Electric Finland Oy, TeliaSonera Finland Oyj ja Tieto Oyj. Oppaan rahoittivat työ- ja elinkeinoministeriö sekä edellä mainitut toimijat.

Lue Energiatehokas konesali -opas Motivan verkkosivuilla:

Energiatehokas konesali

30.11.2011