takaisin

Lähes 60 prosenttia Motivan Energiatehokas koti -kampanjan rakentajakyselyyn vastanneista on sitä mieltä, että luotettavaa ja puolueetonta tietoa kustannussäästöistä, joita energiankulutuksen vähentämisellä ja käyttötottumusten muuttamisella voi saavuttaa, ei ole yleisesti saatavilla. Liki puolet rakentajista kokee, ettei energiatehokkaista ratkaisuista ja niiden kustannuksista ole saatavilla riittävästi luotettavaa tietoa.

Motivan koordinoiman Energiatehokas koti -hankkeen keväällä 2011 toteutetussa verkkokyselyssä selvitettiin rakentajien mielipiteitä energiatehokkuuden huomioimisesta rakentamisessa sekä arviota kampanjan verkkosivujen tarjoamasta tiedosta. Kyselyyn saatiin 96 vastausta.

Yleisesti ottaen rakentajat kokevat energiatehokasta rakentamista koskevan puolueettoman tiedon saannin ongelmalliseksi. Lisäksi löytyvä tieto koetaan ristiriitaisena ja maallikolle vaikeasti hahmotettavana.

Energiatehokas koti -kampanjan verkkosivut saivat kyselyssä hyvän palautteen. Yli 80 prosenttia vastaajista kokee Energiatehokas koti -kampanjan verkkosivuilta saadun tiedon luotettavaksi ja hyödylliseksi. 

Investointeja edullisten käyttökustannusten varmistamiseksi ollaan valmiita tekemään

Tärkeimmiksi tekijöiksi pientaloa rakennettaessa koettiin:

  • edulliset käyttökustannukset (76 %),
  • terveellinen sisäilma (63 %),
  • matala energiankulutus (44 %) sekä
  • varmuus kosteusvaurioita vastaan (40 %).
Viidesosa vastaajista piti yhtenä kolmesta tärkeimmästä tekijästä rakentamiskustannuksia. Liki puolet vastaajista olisi valmis sijoittamaan energiatehokkuuden parantamiseen 5 000-10 000 euroa tai enemmän. Maltillisempaa linjaa, enintään 5 000 euroa, piti sopivana investointina toinen puoli vastaajista.

Energiatehokkuutta parantaviin ratkaisuihin kiinnitetään huomiota kiitettävästi

Yli puolet vastaajista on huomioinut talon sijoituksen tontilla ja huonetilojen sijoittelun talossa energiatehokkuutta parantavana ratkaisuna. Liialliselta auringonpaisteelta on suojautunut vain 27 prosenttia vastaajista.

Ulkoseinien, ala- ja yläpohjan eristykseen sekä ikkunoiden lämmöneristykseen on kiinnittänyt huomiota yli puolet vastaajista. Merkittävä tulos on, että hieman alle puolet (46 %) on ottanut huomioon rakenteiden ilmatiiviyden talon energiatehokkuutta parantavana ratkaisuna.

Lämmön talteenotto ilmanvaihdossa on käytössä jopa 72 prosentilla vastaajista. Lisäksi 44 prosenttia on huomioinut ilmanvaihdon tarpeenmukaisen ohjauksen. Valaistukseen ja sen ohjattavuuteen on kiinnittänyt erityistä huomiota vain 26 prosenttia vastaajista, joten säästöpotentiaalia sillä saralla löytyy.

Varaava tulisija on suosituin täydentävä lämmitysjärjestelmä (74 %). Muita energiatehokkuutta parantavia ratkaisuja ovat ilmalämpöpumppu (40 %), aurinkolämpöjärjestelmä (19 %) sekä pellettikamiina tai -takka (10 %).

Suosituimmat energiatehokkuutta parantavat toimenpiteet, joita on tehty nykyiseen asuntoon, ovat sähkölaitteiden ja valaistuksen energiatehokkuuden parantaminen (55 %) ja käyttötottumusten muutos (49 %). Muita toimenpiteitä ovat tiiveyden parantaminen (23 %), täydentävä lämmitysjärjestelmä (20 %) sekä lisäeristäminen (18 %).

Vastaajien hajonta jakautui tasaisesti kaupunki- ja taajama-alueisiin sekä haja-asutusalueisiin ympäri Suomen. Puolet vastaajista on parhaillaan rakentamassa tai suunnittelee rakentamista.

Lisätietoja:

asiantuntija Sami Seuna, gsm 040 846 0281, sami.seuna@motiva.fi 

www.energiatehokaskoti.fiEnergiatehokas koti on viestintäkampanja, jonka tavoitteena on edistää matalaenergiarakentamista ja tarjota luotettavaa ja puolueetonta tietoa energiatehokkaasta rakentamisesta. Kampanja käynnistettiin jo vuonna 2005, jolloin matalaenergiarakentaminen oli vielä melko uusi asia rakentajille ja alalla toimiville.

Kampanjaa ovat toteuttamassa Motiva, työ- ja elinkeinoministeriö, ympäristöministeriö sekä useat taloteollisuuden ja talotekniikan yritykset ja yhdistykset: Aurinkosuojaus ry, Energiateollisuus ry, TaloPeli – Visual Computing Oy, Hengitysliitto HELI ry, K-Rauta, Lammi-Kivitalot Oy, LVI-talotekniikkateollisuus ry, Paroc Oy Ab, Pientaloteollisuusyhdistys PTT ry, Pohjolan Design-Talo Oy, Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy, SPU Oy, Sunsystems Oy, Suomen Lämpöpumppuyhdistys SULPU ry, Sähköinfo Oy, Öljyalan Keskusliitto ry (Öljyalan Palvelukeskus Oy). 

10.11.2011