takaisin

Ekotehokkuus ja rakentaminen – tuttu sanapari, mutta käytännössä monelle vain 
sitä samaa ekologisen elämäntavan hehkutusta. Pian kuitenkin kaikki rakentaminen 
muuttuu vihreäksi, kun rakentamisen ympäristövaikutuksia tarkastellaan 
laajemmin. Yksittäisen ekotehokkaan talon rakentaminen ei enää riitä, vaan 
kokonaiset alueet täytyy suunnitella ja rakentaa mahdollisimman 
ympäristöystävällisiksi. 

Tulevaisuudessa rakennetaan vain vihreästi. EU-direktiivien mukaan vuoden 2021 
jälkeen Suomessa on siirryttävä nollaenergiatalojen rakentamiseen eli vihreä 
rakentaminen on yhteiskunnalle yksi tärkeimmistä hiilijalanjäljen pienentämisen 
keinoista. 

– Länsimaissa rakennukset syövät kokonaisenergiakulutuksesta noin 40 prosenttia 
ja synnyttävät saman verran kasvihuonepäästöjä. Energiatehokas rakentaminen 
onkin avainroolissa ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa, toteaa Pöyryn 
vihreän rakentamisen johtava asiantuntija Karoliina Rajakallio.

Mitä vihreä rakentaminen on?

Kestävän maankäytön ja vihreän rakentamisen periaatteessa on kyse siitä, että 
kokonaiset asuinalueet suunnitellaan ja rakennetaan ekotehokkaiksi. Koko prosessi 
on ekologinen, kun suunnitellaan tarkasti esimerkiksi rakennettavan alueen sijainti, 
palvelut, energiantuotanto ja se, miten hyödynnetään valmiiden ekotehokkaiden 
rakennuksien tarjoamat mahdollisuudet. Ekotehokkuudella on suuri merkitys koko 
alueen imagolle, sen arvon säilymiselle sekä viihtyvyydelle. 

– Vihreä rakentaminen on tullut jäädäkseen ainakin kaikkiin merkittäviin 
rakennushankkeisiin. Pöyryn tekemän kyselyn mukaan lähes kaksi kolmasosaa 
rakennuttajista kokee, että vihreä rakennus on helpompi myydä ja vuokrata kuin 
miniminormien mukaan tehty rakennus, toteaa Rajakallio. 

Ekoasukas säästää

Ekotehokkaassa talossa asuvalle kodin vihreydestä on selkeitä hyötyjä: rakennus on 
itsessään energiatehokas, jolloin se on myös viihtyisämpi ja kustannustehokkaampi. 
Pitkällä aikavälillä asukas säästää selvästi veden- ja energiankulutuksessa. 

– Asuminen ekotehokkaassa talossa vaatii käyttäjältä myös perehtymistä siihen, 
miten taloa käytetään oikein, jotta hyödyt todella konkretisoituvat, muistuttaa 
Rajakallio.

Toimitilojen ja työympäristön suunnittelussa voidaan tehdä monia sellaisia 
valintoja, joiden avulla ympäristökuormitus vähenee. Entistä vihreämpi 
työympäristö saadaan luotua muun muassa lisäämällä etätyöskentelyä, 
vähentämällä työmatkustusta, tehostamalla toimistotilojen tilankäyttöä ja 
kehittämällä työympäristöjen käyttöperiaatteita. 

– Sen lisäksi, että tilojen vuokrattavuus ja viihtyvyys kasvavat, yritys viestii myös 
vastuullisuudestaan, sanoo Rajakallio.

Lisätietoja:

Karoliina Rajakallio
Osastopäällikkö, johtava asiantuntija

Green Building and Sustainability Consulting Real estate management and 
maintenance consulting Pöyry Finland Oy puh. +358 (0)10 33 24746 gsm. +358 400 
477 561

20.10.2011