takaisin

Viime vuosien aikana luokiteltavat ikkunat ovat pääsääntöisesti kuuluneet A-luokkaan, vain muutama ikkuna on saanut B- tai C-luokan. Nykyisen asteikon täydentyminen A+ ja A++ -luokilla auttaa valitsemaan energiatehokkaimmat ikkunat.

Uudet energialuokat määritellään saman periaatteen mukaan kuin aikaisemmatkin luokka-arvot: E-arvo kuvaa ikkunan laskennallista vuotuista energiahäviötä ikkunaneliömetriä kohden yhdessä kalenterivuodessa (kWh/m²,a). Luokittelussa A+ -luokassa ikkunoiden E-arvot ovat välillä 64-45 kWh/m²,a  ja ja A++ -luokassa välillä 44-25 kWh/m²,a. Muiden energialuokkien arvot säilyvät ennallaan.


Ikkunoiden energiamerkit päivitetty

Kaikki voimassa olevat ikkunoiden energiamerkit on päivitetty uuden merkinnän mukaisesti. Verkkosivuilla www.energiaikkuna.fi julkaistut luokituslistaukset on myös päivitetty vastaamaan uutta merkintää.


Energiaikkunoille myös ruotsinkieliset verkkosivut

Ikkunoiden energialuokitukselle on toivottu pitkään ruotsinkielistä palvelua suomenkielisen rinnalle. Palvelu on toteutettu kevään 2011 aikana ja on otettu käyttöön kesän aikana.

Palvelu sisältää ikkunamerkit ja luokituslistaukset sekä yleistä tietoa ikkunoiden energialuokituksesta ja ikkunavalmistajille hakuprosessissa tarvittavat lomakepohjat. Ruotsinkielinen sivusto löytyy osoitteesta: www.motiva.fi/energifonster


Energiansäästöviikko jo 15 vuotta

Valtakunnallista energiansäästöviikkoa vietetään aina lokakuussa viikolla 41, tänä vuonna jo 15:ttä kertaa. Viikon aikana yrityksiä, yhteisöjä ja kotitalouksia kannustetaan energian järkevämpään käyttöön. Teemapäivinä nostetaan esille lämmitykseen, liikenteeseen, materiaalien tehokkaaseen käyttöön, hankintoihin, sähkönkäyttöön sekä vedenkulutukseen liittyviä faktoja ja vinkkejä. Tänä vuonna teemojen nostoissa ovat mukana myös Pohjoismaisen ympäristömerkin vinkit.

Säästöviikon internetpalveluun ja Facebook-sivulle on jo ennen viikon alkua ilmoittautunut lähes 450 viettäjää. Lisäksi Energiansäästöviikkoa vietetään sadoissa oppilaitoksissa eri puolilla Suomea. Säästöviikon viestit leviävät myös työpaikoilla, energia-alan toimijoiden verkostoissa ja palveluissa sekä taloyhtiöissä.

Energiansäästöviikkoa koordinoi energia- ja materiaalitehokkuuden puolestapuhuja Motiva Oy.

Lisätietoa ikkunoiden energialuokituksesta:

Sami Seuna, asiantuntija, Motiva Oy, puh. 0424 281 220, sami.seuna@motiva.fi

www.energiaikkuna.fi

www.motiva.fi/energifonster

www.topten-suomi.fi  – Rakentaminen – Ikkunat


Energiansäästöviikosta:

Okariina Rauta, projektipäällikkö, Motiva Oy, puh. 041 524 7621,okariina.rauta@motiva.fi

Leila Timonen, energiansäästöviikon viestintävastaava, Motiva Oy, puh. 0424 281 247, leila.timonen @motiva.fi


13.10.2011