takaisin

Miten tontin valinta vaikuttaa pientalon hiilidioksidipäästöihin? Miten leikata 
pientalon energiankulutusta? Millaisia ovat ympäristöystävälliset materiaalit? 
Nettipohjainen ekolaskuri auttaa rakentajaa arvioimaan, kuinka energia- ja 
ekotehokas hänen pientalohankkeensa on. Pientalojen osuus Suomen 
kasvihuonekaasupäästöistä on nykyisellään noin 10 %.

Rakentajan ekolaskuri -sivustolle on koottu tavalliselle kuluttajalle 
ymmärrettävässä muodossa tietoa ja vaihtoehtoja erilaisista lähestymistavoista 
ekologisesti kestävään rakentamiseen. Laskurin käytön toivotaan hoksauttavan 
kuluttajia tekemään ympäristön, terveellisemmän asumisen sekä kuluttajan 
kukkaron kannalta parempia valintoja.

Rakennushankkeeseen ryhtyvän kannattaa olla ajoissa liikkeellä, mikäli haluaa 
puntaroida erilaisten ratkaisujen vaikutuksia asumisen energia- ja 
ekotehokkuuteen. Rakentaja joutuu tekemään useita isoja päätöksiä jo ennen 
ensimmäisenkään kiven kääntämistä tai naulan iskemistä työmaalla. Hyvä 
suunnittelu, osaavat tekijät ja laadunvarmistus auttavat saavuttamaan energia- 
ja ekotavoitteet.

www.rakentajanekolaskuri.fi-sivusto sisältää omat osionsa kuluttajille ja 
asiantuntijoille. Laskuri on suunnattu etupäässä pientalorakentajille, mutta 
palvelee soveltaen myös muita rakentajia sekä asunnon ostajia. 
Laskurin on toteuttanut Pekka Hänninen osana Rakennustarkastusyhdistyksen 
Energialisäarvoa rakennusvalvonnan ohjauksella -hanketta. Se on yksi Sitran ja 
TEMin rahoittamista Kuluttajien energianeuvonnan pilotkohteista. Laskurin 
taustatyöhön ja pisteytyksen painotuksiin on osallistunut huomattava joukko 
asiantuntijoita. Laskurin tekninen toteutus on Amfibi ky:n. 

Energiansäästöviikko jo 15 vuotta

Valtakunnallista energiansäästöviikkoa vietetään aina lokakuussa viikolla 41, 
tänä vuonna jo 15:ttä kertaa. Viikon aikana yrityksiä, yhteisöjä ja 
kotitalouksia kannustetaan energian järkevämpään käyttöön. Teemapäivinä 
nostetaan esille lämmitykseen, liikenteeseen, materiaalien tehokkaaseen 
käyttöön, hankintoihin, sähkönkäyttöön sekä vedenkulutukseen liittyviä faktoja 
ja vinkkejä. Tänä vuonna teemojen nostoissa ovat mukana myös Pohjoismaisen 
ympäristömerkin vinkit.

Säästöviikon internetpalveluun ja Facebook-sivulle on jo ennen viikon alkua 
ilmoittautunut lähes 450 viettäjää. Lisäksi Energiansäästöviikkoa vietetään 
sadoissa oppilaitoksissa eri puolilla Suomea. Säästöviikon viestit leviävät myös 
työpaikoilla, energia-alan toimijoiden verkostoissa ja palveluissa sekä 
taloyhtiöissä.

Energiansäästöviikkoa koordinoi energia- ja materiaalitehokkuuden puolestapuhuja 
Motiva Oy.

Lisätietoa aiheesta:

Pekka Hänninen, Rakennustarkastusyhdistys RTY ry, puh. 040 747 2578, 
pekka.hanninen (at) iah.fi
www.rakentajanekolaskuri.fi

Lisätietoa energiatehokkaan kodin rakentamisesta:

Sami Seuna, asiantuntija, Motiva Oy, puh. 040 846 0281, sami.seuna (at) motiva.fi
http://www.energiatehokaskoti.fi

Energiansäästöviikosta:

Okariina Rauta, projektipäällikkö, Motiva Oy, puh. 041 524 7621, 
okariina.rauta (at) motiva.fi

Leila Timonen, Energiansäästöviikon viestintävastaava, Motiva Oy, 
puh. 0424 281 247, leila.timonen  (at) motiva.fi

www.energiansäästöviikko.fi
www.facebook.com/energiansaastoviikko
www.motiva.fi

13.10.2011