takaisin

Suomi on ollut jo pitkään uusiutuvan energian hyödyntäjänä EU-jäsenmaiden kärkeä noin 28 prosentin osuudella energian loppukäytöstä. Osuuden nostaminen edellyttää konkreettisia toimia kotona ja kunnissa.– Meillä on vielä paljon tehtävää, jotta saamme nostettua uusiutuvan energian osuuden 38 prosentin tavoitteeseen, joka on osa EU:n pyrkimystä kohti kestävämpiä energiaratkaisuja, sanoo Motivan asiantuntija Fredrik Åkerlund.

Suhtautuminen uusiutuvaan energiaan on myös imagokysymys. Esimerkiksi useissa suomalaisissa kunnissa tavoitellaankin kunnianhimoisesti hiilineutraaliutta, ja niissä on vapaaehtoisesti asetettu oman uusiutuvan energian lisäämisen tavoitteet kansallisia tavoitteita korkeammalle.

Miten kunta voisi käytännössä lisätä uusiutuvan energian tuotannon osuutta? Åkerlund kannustaa sekä kuntalaisia että kuntapäättäjiä toimimaan asian puolesta, koska molemmilla on vaikutusmahdollisuuksia.

Kuntalaiset voivat vaikuttaa kuntapäättäjiin ja tehdä myös omia energiankäytön valintoja. Kouriintuntuvasti uusiutuvan energian käyttöä voi lisätä esimerkiksi kodin lämmitystavan valinnalla. Motivalla on useita ohjeistuksia ja oppaita uusiutuvan energian käyttöön esimerkiksi aurinko- ja tuulivoiman hyödyntämisestä, lämpöpumpuista ja puun ja pellettien käyttöönotosta.

Kunnille Åkerlundin neuvoma ensimmäinen askel on uusiutuvan energian kuntakatselmuksen teettäminen. Siinä arvioidaan energiatuotannon ja -hankinnan nykytilanne sekä tulevaisuuden mahdollisuudet. Työ- ja elinkeinoministeriö tukee kuntakatselmuksen tekemistä jopa 60 prosentin osuudella.

Uusiutuvan energian lisäämisestä hyötyvät sekä kunta että kuntalaiset. Hajautettu tuotanto luo paikallisesti lisätarvetta työvoimalle ja lisää kunnan energiaomavaraisuutta – ja on usein/yleensä myös halvempaa kuin fossiilinen energia.

Energiansäästöviikolla ahkeroivat kunnat, kuluttajat ja yritykset

Valtakunnallista energiansäästöviikkoa vietetään aina lokakuussa viikolla 41, tänä vuonna jo 15:ttä kertaa. Viikon aikana yrityksiä, yhteisöjä ja kotitalouksia kannustetaan energian järkevämpään käyttöön. Teemapäivinä nostetaan esille lämmitykseen, liikenteeseen, materiaalien tehokkaaseen käyttöön, hankintoihin, sähkönkäyttöön sekä vedenkulutukseen liittyviä faktoja ja vinkkejä. Tänä vuonna teemojen nostoissa ovat mukana myös Pohjoismaisen ympäristömerkin vinkit.

Säästöviikon internetpalveluun ja Facebook-sivulle on jo ennen viikon alkua ilmoittautunut lähes 450 viettäjää. Lisäksi Energiansäästöviikkoa vietetään sadoissa oppilaitoksissa eri puolilla Suomea. Säästöviikon viestit leviävät myös työpaikoilla, energia-alan toimijoiden verkostoissa ja palveluissa sekä taloyhtiöissä.
 
Energiansäästöviikkoa koordinoi energia- ja materiaalitehokkuuden puolestapuhuja Motiva Oy.

Lisätietoa aiheesta:

Fredrik Åkerlund, asiantuntija, Motiva Oy, uusiutuva energia, puh. 040 828 2154

Iiris Lappalainen, viestintäpäällikkö, Motiva Oy, puh. 0400 464 838

www.motiva.fi/uusiutuvat

Lisätietoa Energiansäästöviikosta:

Okariina Rauta, projektipäällikkö, Motiva Oy, puh. 041 524 7621,okariina.rauta@motiva.fi

Leila Timonen, kampanjan viestintävastaava, Motiva Oy, puh. 040 5445 992,leila.timonen @motiva.fi

www.energiansäästöviikko.fi

www.facebook.com/energiansaastoviikko

10.10.2011