takaisin

Omakotiasujilla ja uudisrakentamista suunnittelevilla on kova tarve saada puolueetonta neuvontaa energiatehokkuudesta. Suomen Omakotiliiton järjestämissä Energiailloissa on käynyt tuhansia ihmisiä hakemassa tietoa. Tilaisuudet ovat osa liiton Energiatehokkuutta Pientaloon -hanketta.

Kasvaneet energialaskut ja muuttuvat rakentamismääräykset ovat kuluneen vuoden aikana saaneet ihmiset etsimään keinoja vähentää energiankulutustaan. Tietoa keinoista on haettu samalla, kun on ihmetelty kovaa vauhtia, jolla viranomaiset pyrkivät EU:n asettamiin tavoitteisiin ilmastonmuutoksen hidastamiseksi.

– Suomen Omakotiliiton 265 jäsenyhdistystä ja 74 000 jäsentä ovat toimineet kattavana otoksena Suomen pientaloasukkaista. Energiatehokkuutta Pientaloon -projektissa tarjotaan keinoja tehostaa energian, veden ja sisäilman käyttöä sekä välineitä kustannusten entistä tarkempaan seurantaan. Näin parannetaan asukkaiden hyvinvointia, hankkeen projektipäällikkö Jari Hokka toteaa.

 

Tietoa parhaista keinoista kannattaa levittää laajasti

– Pienellä osalla pientalossa asuvia on jo tietoa siitä, miten oikeilla laitteistovalinnoilla ja jokapäiväiseen asumiseen liittyvillä toimenpiteillä pienennetään energialaskua. Samaan aikaan iso osa ihmisistä ei kuitenkaan ole kiinnostunut energiasäästöstä tai ei tiedä, mistä hakea tietoa. Tietoisuuden nostaminen onkin energianeuvonnan päätavoite. Kokemusten jakaminen on tehokas tapa levittää hyväksi koettuja keinoja, Jari Hokka sanoo.

Suomen Omakotiliiton jäsenyhdistysten tilaisuuksissa parhaat keinot käydään esityksissä läpi, ja tieto leviää nopeasti eteenpäin.

Kiinteistöä kannattaa hoitaa ennakoivasti ja suunnitelmalliseesti. Huollon tavoitteena on energiatehokas, toimintaolosuhteiltaan terveellinen ja turvallinen sekä viihtyisä koti tai vapaa-ajanasunto rakennuksen koko taloudellisen käyttöiän ajan.

 

Omakotiliiton kokemuksia hyödynnetään muissakin hankkeissa 

Omakotiliiton keräämää tietoa kuluttajien kokemuksista hyödynnetään myös monissa muissa hankkeissa ja selvityksissä. Liitto on mukana muun muassa tulevia korjausrakentamiseen liittyviä energiatehokkuusmääräyksiä valmistelevassa työryhmässä, joka työskentelee  ympäristöministeriön alaisuudessa. Moniin sisarhankkeisiin ja alan työpajoihin on liiton edustajia kysytty mukaan asiantuntijoiksi.

Energiatehokkuutta Pientaloon -hanke on osa TEM:n ja Sitran rahoittamaa kuluttajien energianeuvontakokonaisuutta vuosina 2010 – 2011.

 

Lisätietoja:

Jari Hokka, projektipäällikkö
Energiatehokkuutta Pientaloon -hanke
puh. 0400 977 888
jari.hokka@omakotiliitto.fi
www.energiatehokas.fi
www.omakotiliitto.fi

5.7.2011