takaisin

Työ- ja elinkeinoministeriö on julkaissut uudet ohjeet julkisten hankintojen energiatehokkuudesta. Tavoitteena on, että tuotteen energiatehokkuusluokka otetaan huomioon yhtenä hankintakriteerinä. 

Ohjetta on tarkoitus soveltaa valtion ja kuntien viranomaisten, liikelaitosten ja yhteishankintaelinten sekä kuntayhtymien hankintojen yhteydessä. Sitä voidaan soveltaa myös yksityisellä sektorilla.

 

Ohjeet ovat osa Suomen ilmasto- ja energiastrategian sekä EU-direktiivien toimeenpanoa. Niillä päivitetään työ- ja elinkeinoministeriön vuonna 2008 antamat vastaavat ohjeet.

 

Julkinen sektori on merkittävä hankintojen tekijä, sillä julkiset hankinnat ovat Suomessa noin 20–30 miljardia euroa vuosittain. Suurena toimijana julkinen sektori pystyy vaikuttamaan markkinoilla olevaan tarjontaan kysyntää suuntaamalla.

 

Julkisilla hankinnoilla on merkittävä vaikutus tuotteiden ja palveluiden aiheuttamaan elinkaaren aikaiseen energiankulutukseen. Hankintalaki kannustaa ottamaan ympäristönäkökulmat huomioon, joten energiatehokkuus sopii hyvin hankintakriteeriksi hinnan ja muiden perusteiden rinnalle.

 

Ministeriön ohjeet koskevat myös energiamerkintää. Julkisten hankintayksiköiden on pyrittävä hankkimaan vain parhaaseen energiatehokkuusluokkaan kuuluvia laitteita. Ohjeissa on esitetty ne keskeiset laiteryhmät, joiden hankintaa tämä tavoite koskee.

 

Energiatehokkuus julkisissa hankinnoissa -ohje on saatavilla työ- ja elinkeinoministeriön verkkopalvelusta osoitteesta: www.tem.fi/julkaisut. Ohjeet toimitetaan myös painettuna versiona kuntiin ja valtion hankintayksiköihin.

 

Lisätiedot:

ylitarkastaja Outi Kumpuvaara, TEM, puh. 010 606 4106

3.7.2011