takaisin

Geoenergialla ja biopolttoaineilla tuotetaan lämpöä ja jäähdytysenergiaa S-
ryhmän Sipoon logistiikkakeskukselle

S-ryhmän rakenteilla olevaa käyttötavaran logistiikkakeskusta palveleva 
energialaitos on valmistunut ja otettu koekäyttöön. Fortumin rakentama geo- 
ja bioenergiaa hyödyntävä hybridilaitos toimittaa kaiken keskuksen 
tarvitseman lämpö- ja kylmäenergian.

Valmistunut energialaitos toimii 95-prosenttisesti uusiutuvalla energialla ja 
tuottaa vain vähän hiilidioksidipäästöjä. Fortum on suunnitellut ja rakentanut 
voimalaitoksen logistiikkakeskukselle avaimet käteen -periaatteella, ja yhtiö 
myös vastaa sen käytöstä ja kunnossapidosta. Laitosta käytetään ja valvotaan 
ympärivuorokautisesti Fortumin Suomenojan keskusvalvomosta käsin.

Geoenergian tuotantokentän geologis-geofysikaaliset paikkatutkimukset, 
mitoituksen ja mallinnuksen on tehnyt Geologian tutkimuskeskus GTK.

GeoBio-hybridilaitoksen suunnittelun lähtökohtana oli optimoida geoenergian 
hyödyntäminen sekä maksimoida hiilidioksidivapaan lämmön ja 
jäähdytyksen tuotanto. Tuloksena syntyi järjestelmä, jossa geoenergia toimii 
logistiikkakeskuksen perusenergian tuottajana mahdollisimman suurella 
käyttöajalla. Talviaikoina kasvava lämmitystarve katetaan puupelleteillä. 
Raskasta polttoöljyä käytetään vain huippukuormitustilanteissa.

Laitos koostuu lämpöpumpuista, pellettikattiloista ja rakennukseen 
integroidusta aurinkokeräimestä sekä laitoksen alla sijaitsevista 150 
energiakaivosta, jotka ulottuvat 300 metriin saakka. Lisäksi laitokseen on 
rakennettu varalle raskasöljykattilat.

Energiavarantoja hyödynnetään optimaalisesti

Jäähdytysenergia saadaan kesällä vapaajäähdytyksenä kalliosta ja muuten 
lämpöpumppujen jäähdytysajolla. Geoenergian tuotantokenttä varustettiin 
kuituoptiikkaan perustuvalla reaaliaikaisella monitorointi- ja 
seurantajärjestelmällä, joka on GTK :n ideoima, suunnittelema ja asentama. 
Siitä saatavilla mittaustuloksilla ohjataan geoenergiakentän optimaalista ajoa 
ja turvataan energiavarantojen optimaalinen hyödyntäminen.

Maalämpöpumput hyödyntävät maankamaraan sitoutunutta, pääosin 
auringosta peräisin olevaa energiaa. Keruuputkistossa kiertää alkoholineste, 
joka lämpenee muutaman asteen matkansa aikana. Keruupiirin nesteestä 
saatava lämpö siirretään lämpöpumpulla 50-asteiseen 
matalalämpötilaverkkoon asiakkaalle toimitettavaksi. Aurinkoenergiaa 
ladataan kesän aikana kallioperään talven käyttöä varten, jolloin kalliomassan 
lämpöenergia on tasapainossa. Geoenergialla voidaan tuottaa noin puolet 
keskuksen lämmöntarpeesta peruskuormalla.

Pellettikattilalaitos koostuu kahdesta pellettisiilosta ja kahdesta kattilosta. 
Pellettikattiloilla tuotetaan lämpö asiakkaan kaukolämpöverkkoon. Kattilat 
soveltuvat säädöiltään vaihtelevaan kuormitukseen. Pellettien polttamisessa 
syntyvää tuhkaa on mahdollisuus hyödyntää esimerkiksi metsälannoituksessa.

Lisätiedot: 
Juha Äijälä, rakennuttajapäällikkö, SOK, puh. 050 584 6805 
Jussi Ojanen, toimitusjohtaja, Fortum Energiaratkaisut Oy, puh. 050 453 6801 
Jarmo Kallio, toimialapäällikkö, GTK, puh. 050 349 3242

2.6.2011