takaisin

Työ- ja elinkeinoministeriö on julkaissut toimintaansa koskevan käytännönläheisen energiatehokkuussuunnitelman. Ministeriö asettaa itselleen haasteelliset säästötavoitteet vähentää kokonaisenergiankulutustaan 25 % vuoteen 2016 mennessä ja 30 prosenttia vuoteen 2020 mennessä vuoden 2008 tasoon verrattuna. Energiankulutus työntekijää kohti on tarkoitus vähentyä vastaavasti 15 ja 20 prosenttia.

 

Suunnitelman taustalla on EU:n velvoite, jonka mukaan julkisen sektorin pitää toimia esimerkkinä energiatehokkuuden edistämisessä. Valtioneuvoston helmikuussa 2010 tekemässä periaatepäätöksessä TEM velvoitettiin laatimaan ensin oma suunnitelmansa, minkä jälkeen sen tulee ohjata alaisiaan virastoja ja laitoksia asettamaan omat haasteelliset energiatehokkuuden parantamistavoitteet. Myös muiden hallinnonalojen tulee laatia vastaavat energiatehokkuussuunnitelmat vuoden 2012 loppuun mennessä.

 

Merkittävimmät TEM:n energiankäyttöön vaikuttavat toimenpiteet liittyvät ministeriön kahden kiinteistön, Eteläesplanadi 4:n ja Aleksanterinkatu 4–10:n peruskorjauksiin sekä niiden yhteydessä toteutettavaan tilatehokkuuden parantamiseen. Eteläesplanadi 4:n vuonna 2012 käynnistyvä remontti on valittu Senaatti-kiinteistöjen pilottihankkeeksi, jossa selvitetään mahdollisuuksia parantaa valtion arvokiinteistöjen energiatehokkuutta peruskorjausten yhteydessä.

 

Työ- ja elinkeinoministeriö toimii neljässä kiinteistössä Helsingin keskustassa. Vuonna 2010 ministeriön kiinteistöissä kulutettiin energiaa 7 870 megawattituntia (MWh), josta sähkönä kulutettiin 2 190 MWh ja kaukolämpönä 5 680 MWh. Ministeriön vuotuiset hiilidioksidipäästöt ovat 3500- 4000 tonnin suuruusluokkaa.

 

Kokonaisenergiankulutus on laskenut TEM:n ensimmäisestä toimintavuodesta 2008 vuoteen 2010 jo 8,4 prosenttia. Ministeriössä on toteutettu erilaisia energiansäästötoimia ja kulutustapamuutoksia osana WWF:n Green Office -järjestelmää, johon TEM liittyi vuonna 2009. Green Office on toimistoille tarkoitettu ympäristöpalvelu, jonka tavoitteena on toimistojen ekologisen jalanjäljen pienentäminen ja kasvihuonekaasujen vähentäminen.

 

Ministeriössä on jo toteutettu valaistukseen, tietotekniikkaan ja tulostukseen liittyviä energiansäästö- ja toimintatapamuutoksia. Myös liikkumiseen ja työmatkojen korvaamiseen esimerkiksi videoneuvotteluin kiinnitetään erityistä huomiota. Työasiamatkat, jotka tapahtuvat pääosin Helsingin keskustan alueella, hoidetaan ensisijaisesti kävellen, bussilla tai raitiotievaunulla. Ministeriö panostaa myös henkilöstön jatkuvaan koulutukseen ja kannustamiseen ympäristöä säästäviin toimintatapoihin.

 

Työ- ja elinkeinoministeriön energiatehokkuussuunnitelma on verkossa osoitteessa: www.tem.fi/julkaisut (TEM raportteja 18/2011).

 

Lisätiedot:

ylitarkastaja Heikki Väisänen, TEM, puh. 010 606 4834

30.5.2011