takaisin

Työ- ja elinkeinoministeriö toimittaa Euroopan komissiolle NER300-rahoituksen valintamenettelyyn kaikki kolme ohjelman vaatimukset täyttävää biopolttoainehankehakemusta. Hankkeita ei asetettu paremmuusjärjestykseen. Hallituksen raha-asianvaliokunta puolsi 5.5.2011 ministeriön esitystä.

 

Komissiolle toimitetut hakemukset ovat UPM-Kymmene Oyj:n, NSE Biofuels Oy Ltd:n (Neste Oil’in ja Stora Enson yhteisyritys) ja Forest Btl Oy:n (Metsäliiton ja Vapon yhteisyritys) laitoshankkeet.

 

Ministeriön asettama asiantuntijaryhmä arvioi kaikkien kolmen biopolttoainehankkeen täyttävän teknologioille, kapasiteetille, innovatiivisuudelle sekä toteutettavuudelle asetetut vaatimukset. Asiantuntijaryhmän mielestä hakemukset ovat kelvollisia toimitettavaksi Euroopan investointipankin arviotavaksi ja edelleen lähetettäväksi komission päätettäväksi.

 

– Euroopan Unioni on tehnyt kunnianhimoisia päätöksiä uusiutuvan energian lisäämiseksi Euroopassa. Tarkoitus on vähentää EU:n öljyriippuvuutta muusta maailmasta ja vähentää CO2 -päästöjä. Tässä tarkoituksessa myös nestemäisten uusiutuvien energiavaihtoehtojen käyttöä tullaan lisäämään mittavasti, toteaa elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen.

 

– Suomesta lähtee kolme erinomaista biodieselhanketta kilpailemaan EU-rahoituksesta. Uskon, että näistä yhtä useammalla on mahdollisuudet päästä EU-rahoituksen piiriin. Pidän toivottavana ja mahdollisena, että viiden vuoden sisällä Suomessa on merkittävä biodieselkapasiteetti ja että alan teknologiasta voi tulla merkittävä vientituote, arvioi Pekkarinen.

 

– Suomessa on paljon biopohjaisia raaka-aineita. Meillä on tehty runsaasti työtä tämän raaka-aineen jalostamiseksi nestemäisiksi polttoaineiksi. Olemme tässä asiassa maailman johtavia maita.

 

EU varasi helmikuussa vuosien 2013–2020 päästökauppakauden uusille laitoksille ja laitosten laajennuksille varatusta EU:n yhteisestä päästöoikeusvarannosta (NER) 300 miljoonaa päästöoikeutta, joiden myynnistä saatava raha käytetään hiilen talteenottoa ja varastointia (CCS) ja uusiutuvia energialähteitä hyödyntävien (RES) hankkeiden rahoitukseen. EU rahoittaa jokaisessa jäsenvaltiossa 1–3 hanketta. Hankkeen rahoituksessa ei edellytetä kotimaista julkista rahoitusta. Komission rahoitus voi kattaa 50 % uuden teknologian kustannuksista.

 

Lisätiedot:

ylitarkastaja Jukka Saarinen, TEM, puh. 010 606 4806

5.5.2011