takaisin

Asuntomessuille Kokkolaan valmistuva Kreivi-talon Merilinna on Suomen tiivein 
kuluttajamyynnissä oleva puupientalo. Merilinnan sekä asuntomessujen kahden muun 
SPU Eristeillä toteutetun passiivitalon tilojen lämmitys maksaa 
energiatehokkuuden ansiosta vain 350-500 euroa vuodessa.

Asuntomessuilla Kokkolassa on esillä myös energiatehokasta rakentamista. 
Asuntomessualueelle valmistuvan Kreivi-talon passiivitalon, Merilinnan, 
ilmatiiveysluvuksi on mitattu ennätyksellinen 0,1 l/h.

”Ilmanvuotolukua 0,1 voidaan pitää erittäin hyvänä tuloksena. Se alittaa 
selvästi passiivitalolle asetetun tavoitearvon 0,6, ja tulos osoittaa, että 
puutalostakin voidaan tehdä erittäin tiivis. Tiiveydellä on ratkaiseva merkitys 
sekä energian kulutuksen vähentämisessä että asumisviihtyvyyden parantamisessa”, 
sanoo useissa energiatehokkaiden talojen rakennushankkeissa mukana ollut SPU 
Systemsin varatoimitusjohtaja Janne Jormalainen.

Mitä pienempi ilmanvuotoluku on, sitä paremmin talo pitää lämmön sisällään ja 
sitä vähemmän tarvitaan lämmitysenergiaa. Kreivi-talon kohteen energiankulutus 
onkin pieni. Talon laskennallinen lämmitysenergiankulutus on noin 5000 kWh 
vuodessa, ja noin puolet vuodesta talon ja käyttöveden lämmitys hoituu 
aurinkokeräinten tuottamalla energialla. Talon 209 asuinneliön lämmityksen 
ostoenergiaan kuluu vuodessa 500 euroa. 

Talon energiatehokas tiivis ulkovaippa on toteutettu polyuretaanista 
valmistetuilla SPU Eristeillä sekä energiatehokkailla ikkuna- ja ovivalinnoilla. 
Lisäksi talon energiankulutusta vähentävät ilmanvaihdossa käytettävät tehokkaat 
lämmöntalteenottolaitteet, aurinkokeräimet, ilmavesilämpöpumppu sekä 
led-valaistus.

”Ulkoapäin ei välttämättä erota, että Merilinna on passiivitalo. Talossa on 
asumisviihtyvyyden vuoksi suuret ikkunat ja sisällä korkeita tiloja. 
Seinärakenteetkaan eivät ole tehokkaan eristeratkaisun ansiosta tavanomaista 
paksummat”, kertoo Kreivi-talo Oy:n myyntipäällikkö Harri Puskala.

Puutalo10 on toimittanut asiakkailleen jo 37 passiivitaloa 

Puutalo10:n Kympintalo on Asuntomessujen toinen esimerkki energiatehokkaasta 
puuverhoillusta passiivitalosta. Talon 183 asuinneliön laskennallinen 
lämmitysenergiankulutus on 4860 kWh vuodessa. Tilojen lämmittämisenergiaan kuluu 
vuodessa 350 euroa ja kodinkoneineen talossa on laskettu energiaa kuluvan 
vuodessa 550 euron arvosta. 

SPU Eristeitä hyödyntävän A+ seinärakenteen sekä energiatehokkaiden ikkunoiden 
lisäksi talon energiatalouteen vaikuttavat poistoilmalämpöpumppujärjestelmä, 
josta lämpöenergia johdetaan käyttöveteen ja talon lattialämmitykseen. Lisäksi 
talossa on takka, jonka lämpöä voidaan paukkupakkasilla jakaa 
energiataloudellisesti lämmöntalteenottolaitteiden avulla.

”Tähän mennessä Puutalo10 on toimittanut asiakkailleen 37 passiiviomakotitaloa 
ja -rivitaloa, minkä lisäksi tilauksessa on huomattava määrä passiivitaloja. 
Näyttää siltä, että passiivitalo on nyt halutumpi kuin muut vaihtoehdot”, 
Puutalo10:n toimitusjohtaja Harri Nokso kertoo.

Design-Talo toimittaa muuttovalmiita passiivitaloja

Design-Talo on ensimmäisiä suomalaisia talotehtaita, joka ryhtyy toimittamaan 
asiakkaille passiivitaloja muuttovalmiina. Asuntomessuille valmistuva 
Design-Talon Hailuoto 186A on uuden passiivitalomalliston ensimmäisiä. 
Asuinneliöitä puuverhoillussa talossa on 156. Talon laskennallinen 
lämmitysenergian kulutus on vain noin 3500 kWh vuodessa.

”Lämmityskustannukset ovat vain noin viidennes verrattuna määräysten 
minimivaatimusten mukaan rakennettuun taloon. Talotoimituksen hintaa 
passiivienergitaso nostaa kuitenkin vain 5-7 prosenttia”, Design-Talon 
tuotekehitysjohtaja Jarmo Huhtala laskee.

Design-Talon ulkovaipparatkaisussa on käytetty SPU Eristeitä. Tehokkaasti 
eristävän ja ilmatiiviin (ilmatiiveysluku 0,45 l/h) ulkovaipan lisäksi talon 
energiatalouteen vaikuttavat energiatehokkaat ikkuna- ja ovivalinnat sekä 
ilmanvaihdossa käytettävät lämmöntalteenottolaitteet.
 
Yleisö voi tutustua Kreivi-talon, Puutalo10:n ja Design-Talon passiivitaloihin 
Asuntomessuilla Kokkolassa 15.7.–14.8.2011. 

Lisätietoja: 

Varatoimitusjohtaja Janne Jormalainen, SPU Systems Oy, 
janne.jormalainen@spu.fi, 050 556 2032
Myyntipäällikkö Harri Puskala, Kreivi-talo Oy, 
harri.puskala@kreivi-talo.fi, 0400 665255
Toimitusjohtaja Harri Nokso, Puutalo10 Oy, 
harri.nokso@puutalokymppi.com, 0400 563910
Tuotekehitysjohtaja Jarmo Huhtala, Design-Talo Oy, 
jarmo.huhtala@designtalo.fi, 0500 865944

Passiivitalot:

Passiivienergiatalon toiminta perustuu siihen, että talon lämmitysenergiantarve 
on vähennetty niin pieneksi, että kodinkoneiden ja ihmisten tuottama lämpö 
riittävät ylläpitämään miellyttävän sisälämpötilan suurimman osan vuodesta. 
VTT:n määritelmän mukaan passiivitalon vuosittainen lämmitysenergian 
maksimitarve on Suomessa 20 - 30 kWh/m². Yleistyessään passiivitaloilla voidaan 
tehokkaasti vähentää hiilidioksidipäästöjä ja torjua ilmastomuutosta. 
Esimerkkejä energiatehokkaasta rakentamisesta: spu.fi

SPU:

SPU Systems Oy on suomalainen energiatehokkaiden eristysmateriaalien ja 
-ratkaisujen valmistaja. Yrityksen päätuotteet ovat sekä uudis- että 
korjausrakentamisessa käytettävät SPU Eristeet. SPU Eristeitä ja SPU:n 
kehittämiä ratkaisuja käytetään laajalti matala-, passiivi-, ja 
nollaenergiarakentamisessa. Suomen lisäksi SPU Eristeitä myydään Skandinaviassa, 
Baltiassa ja Venäjällä. Lisätietoja: spu.fi

4.5.2011