takaisin

Uudet rakentamisen energiamääräykset annettu

Uudisrakentamisessa siirrytään 1.7.2012 alkaen kokonaisenergiatarkasteluun

Ympäristöministeriö on 30.4. antanut uudet energiatehokkuutta parantavat rakentamismääräykset. Alan toimijoilla on vuosi ja kolme kuukautta aikaa valmistautua uusiin määräyksiin, jotka tulevat voimaan 1.7.2012.

Määräykset koskevat vain uudisrakentamista ja niiden tuoma keskeinen muutos on siirtyminen kokonaisenergiatarkasteluun. Käytännössä tämä tarkoittaa, että rakennuksen kokonaisenergiankulutukselle määrätään rakennustyyppikohtainen yläraja, joka ilmaistaan niin sanotulla E-luvulla. E-luvun laskennassa huomioidaan rakennuksen käyttämän energian tuotantomuoto. Pientalojen E-luvun yläraja riippuu lisäksi pinta-alasta: vaatimukset ovat lievemmät pienille pientaloille.

Ympäristöministeriön tiedote

Suomen rakentamismääräyskokoelma

Lisätietoja myös Keski-Suomen Energiatoimistosta

Projektipäällikkö Lauri Penttinen, puh. 0440 277666

energianeuvonta@kesto.fi

27.4.2011