takaisin

Energiateollisuus ry:n hallituksen puheenjohtaja Lauri Virkkunen:

Vähähiilinen energiatulevaisuus edellyttää uusiutuvan energian ja ydinvoiman edistämistä

Nykyisen eduskunnan hyväksymä energiapaketti uusiutuvan energian edistämiseksi ja ydinvoiman lisärakentamiseksi ohjaa Suomea kohti vähähiilistä tulevaisuutta.  Se pitää toteuttaa määrätietoisesti ja samalla on tärkeää kehittää energiaverotuksen rakennetta siten, että se aidosti ohjaa päästövähennyksiin, totesi Energiateollisuus ry:n puheenjohtaja Lauri Virkkunen puhuessaan tänään Energiateollisuus ry:n vuosittain järjestettävillä ilmasto- ja päästökauppapäivillä Helsingissä.

Tulevalla hallituskaudella sähköön ja lämmitykseen liittyvää kokonaisverotusta ei pidä enää korottaa eikä uusia sähköön ja kaukolämpöön liittyviä veroja ottaa käyttöön. Luontevaa olisi jatkaa nyt tehdyn energiaverotuksen rakenteen kehittämistä siten, että hiilidioksidikomponentin suuruutta kasvatetaan ja energiakomponentin vastaavasti alennetaan. Lisäksi hiilidioksidikomponentti pitäisi poistaa päästökauppaan kuuluvilta toiminnoilta kokonaan, koska päällekkäinen ohjaus murentaa ohjauksen kustannustehokkuutta.

Kun uusiutuvan energian edistämistoimet toteutetaan, Suomen pitää varautua siihen, että kansalliset velvoitteet ja niiden täyttämiseksi sovellettavat erilaiset tukijärjestelmät saattavat viedä EU-maat keskinäiseen kilpailuun tuista. Se on vastoin EU:n perustavoitteita ja johtaa tehottomuuteen ja kilpailukyvyn heikentymiseen. EU:n on löydettävä ratkaisu, jolla tukikilpailu estetään.

Lisäksi uusiutuvan energian investointeja pitäisi edelleen edistää muun muassa kehittämällä kaavoitus-, ympäristövaikutusten arviointi- ja lupamenettelyjä siten, että päästään nykyistä merkittävästi nopeampiin ja ennakoitavampiin prosesseihin.

Suomi tarvitsee oman tiekartan vähähiiliseen tulevaisuuteen

Energiateollisuuden tavoitteena on hiilineutraali sähkö ja kaukolämpö vuoteen 2050 mennessä. EU:n tiekartta vähähiilisestä tulevaisuudesta sopii monilta osin yksiin energiateollisuuden tavoitteiden kanssa. Olennaista on toteuttaa vuodelle 2020 jo sovitut päästötavoitteet ja katsoa mahdollisten uusien päästötavoitteiden osalta vuosiin 2030 ja 2040, jotka ovat päästöjä vähentävien investointien ajoittumisen näkökulmasta selvästi potentiaalisempia kuin jo kovin lähellä oleva vuosi 2020.

Suomen pitäisi olla aktiivisesti rakentamassa EU:n ilmasto- ja energiatiekarttoja. Samanaikaisesti Suomessa pitää arvioida vuosien 2030 ja 2040 päästövähennystavoitteita sekä realistisia ja kustannustehokkaita toimenpiteitä. Tämä olisi luontevaa jatkoa tällä hallituskaudella tehdyn tulevaisuusselonteon konkretisoimiseksi.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Lauri Virkkunen, Pohjolan Voima Oy, (09) 69306500
Johtava asiantuntija Riitta Larnimaa, Energiateollisuus ry, 050 438 2466 

16.4.2011