takaisin

Ympäristöministeriön tuore asetus uusista rakentamismääräyksistä kannustaa energiatehokkaan kaukolämmityksen käyttämiseen. Ympäristöministeriön esittämän arvion mukaan määräykset mahdollistavat energiatehokkaissa rakennuksissa edelleen myös kustannustehokkaan sähkölämmityksen, vaikka annetut määräykset syrjivätkin sähkölämmitystä muihin vaihtoehtoihin verrattuna, toteaa Energiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Juha Naukkarinen.

Energiateollisuus tukee toimia, joilla parannetaan rakennusten energiatehokkuutta ja vähennetään kasvihuonepäästöjä. Kansalaisille on tärkeää, että energiatehokkuuteen tähtäävillä määräyksillä ei rajoiteta lämmitysmarkkinoiden toimivuutta ja että heillä on mahdollisuus valita eri lämmitystapojen ominaisuuksien ja kustannusten välillä.

Naukkarinen on tyytyväinen siihen, että valmistelun loppuvaiheessa esitys kehittyi selvästi parempaan ja tasapuolisempaan suuntaan. Tämä oli välttämätöntä lämmitysmarkkinoiden toimivuutta ja asumiskustannuksia ajatellen. Rakentamismääräyksissä on kuitenkin edelleen parantamisen varaa, sanoo Naukkarinen.

Rakennusten energiakulutuksen laskennassa käytettävät ns. energiakertoimet suosivat nyt tuontiin perustuvia fossiilisia lämmityspolttoaineita sähköön nähden. Sähkö perustuu valtaosin kotimaiseen tuotantoon, sähkön ilmastovaikutukset ovat fossiilisia polttoaineita pienemmät ja sähkön tuotannossa käytetään merkittävässä määrin myös uusiutuvia energialähteitä.

Fossiilisten vaihtoehtojen suosiminen on Naukkarisen arvion mukaan ristiriidassa Suomen ilmasto- ja energiapoliittisten tavoitteiden kanssa eikä tue tavoitetta päästä nykyistä suurempaan energiaomavaraisuuteen. On syytä kysyä, miksi tätä asiaa ei ole valmistelun yhteydessä ministeriössä huomioitu, vaikka eri tahot ovat siihen useaan otteeseen kiinnittäneet huomiota.

- Toivottavasti energiakertoimia kehitetään jatkossa nykyistä toimivammiksi ja ohjaavammiksi siten, että rakennusten energiankäytössä otetaan huomioon myös ilmastovaikutukset.

Naukkarinen olisi myös toivonut, että kustannustehokkaille ilmalämpöpumpuille olisi annettu päätettyä merkittävämpi osuus energialaskelmissa. Myös pellettitakkojen käyttö pitäisi ottaa laskelmissa paremmin huomioon, koska niitä voidaan hyödyntää mm. lämmityshuippujen tasaamisessa.
 
- Ministeriön olisikin pitänyt laatia paremmat arviot eri vaihtoehtojen kokonaisvaikutuksista, mm. lämmitysmarkkinoihin ja asumiskustannuksiin.

Parhaimmillaan nyt vahvistetut määräykset johtavat kuitenkin siihen, että sähkölämmitteiset rakennukset ovat keskimäärin muita lämmitysvaihtoehtoja energiatehokkaampia ja niissä käytetään enemmän uusiutuvia energialähteitä, kuten lämpöpumppuja ja puuta, toivoo Naukkarinen.

Lisätietoja: Juha Naukkarinen, puh 050 60772

30.3.2011