takaisin

Lahden, Porvoon ja Tampereen kaupunkien sekä Ahvenanmaan Jomalan kunnan ehdotukset pääsivät jatkoon Pohjoismainen Energiakunta 2011 -kilpailussa, jonka järjestää Pohjoismaiden ministerineuvosto. Suomen Kuntaliitto ja Motiva valitsivat jatkoon pääsijät 13 ehdotuksesta. Raati valitsee voittajan, joka julkistetaan 20.-21. kesäkuuta pääministerikokouksen yhteydessä Helsingissä.

Lahden kaupungin ehdotuksen nimi on KYVO2 – Roskat energiaksi. KYVO tarkoittaa ensi vuonna valmistuvaa Lahti Energia Oy:n Kymijärven sähkön ja lämmön yhteistuotantovoimalaitosta, joka edustaa uuden sukupolven ympäristömyönteistä tekniikkaa. Polttoaineena käytetään noin 250 000 tonnia kaasutettavaa kaatopaikkajätettä vuodessa. Ratkaisu vähentää merkittävästi fossiilisten polttoaineiden käyttöä, siitä aiheutuvia päästöjä sekä jätteiden kuljetus- ja sijoitustarvetta Lahdessa.

Porvoon kilpailuehdotuksen aiheena on Skaftkärrin energiatehokas asuinalue. Skaftkärr-hankkeella on kolme päätehtävää: kaavoitusprosessin kehittäminen energiatehokkuuden paremmin huomioivaksi, energiankäytön Living Lab -ohjausjärjestelmät ja kunnallisen energialaitoksen liiketoimintamallien työstäminen.

Tampereen vuonna 2010 käynnistyneen hankkeen nimi on ECO2 – Ekotehokas Tampere 2020. Hanke on perustettu kaupungin ilmastositoumusten toteuttamiseksi, ekotehokkaiden toimintatapojen kehittämiseksi ja ympäristöliiketoiminnan edistämiseksi. Hankkeessa keskeistä on kaupungin monien hallintoyksiköiden välinen yhteistyö muun muassa suunnittelussa, rakentamisessa ja liikenteessä.

Jomalan kunnan ehdotuksen aiheena on vuoden 2010 alussa käyttöön otettu kaukolämpöjärjestelmä. Lämpö tulee biokaasua hyödyntävästä lämpökeskuksesta. Ahvenanmaan keskusosuuskunnan (Ålands Centralandelslag, ÅCA) meijerin herajäte muutetaan biokaasuksi, jonka avulla korvataan vuodessa 600 m3 lämmitysöljyä ja vähennetään samalla jätteenkuljetustarvetta.

Lisätietoja:

johtava asiantuntija Seppo Silvonen, puh. 0424 281 232, 0400 703 975,seppo.silvonen@motiva.fi

www.nordicenergymunicipality.org

16.3.2011