takaisin

Energianeuvonnan valtakunnallinen koordinaatiokeskus Motiva Oy käynnistää työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta 10 uutta neuvontahanketta erityisesti Itä- ja Pohjois-Suomessa. Hankekokonaisuuden kustannusarvio toimijoiden omarahoitusosuudet mukaan laskien on yli 600 000 euroa, josta valtion rahoituksen osuus on noin 300 000 euroa. Hankkeet toteutetaan kuluvan vuoden aikana.

Rahoitettavat hankkeet kohdistuvat erityisesti uudis- ja korjausrakentamiseen, loma-asumiseen, kotitalouksiin ja kiinteistöihin. Hankkeiden toteuttajat ovat kaupunkeja ja kuntia, järjestöjä ja energiatoimistoja sekä koulutusorganisaatioita.

Nyt rahoitettavien hankkeiden valinnassa painotettiin muun muassa laajahkoja, useampien toimijoiden yhteishankkeita, joissa toiminnan pysyvyydelle on hankerahoituksen jälkeenkin hyvät edellytykset.

 

Kuluttajien energianeuvonnan uudet hankkeet 2011

  • Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä: Hämeen energiatoimisto BioPoint – kestävän energianeuvonnan pilottihanke Forssan alueella
  • Kotkan kaupunki: Kotkan rakentamisen ja asumisen energianeuvonnan kehittäminen
  • LVI-talotekniikkateollisuus ry: Talotekniikan energianeuvonta
  • Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy: Loma-asukkaiden energia- ja ekotehokkuusneuvonta
  • Oulun kaupunki: Energia- ja ilmastoneuvonta Oulussa
  • Padasjoen kunta: Kuhmoisten ja Padasjoen kuntalaisten ja vapaa-ajan asukkaiden energianeuvonta
  • Pohjois-Karjalan maakuntaliitto: Energiatehokkuutta korjaamiseen ja rakentamiseen Pohjois-Karjalassa
  • Suomen Isännöintiliitto ry: Isännöintiyritykset ja isännöitsijät energianeuvojina asuntoyhtiöissä
  • Suomen luonnonsuojeluliitto ry: Suomen luonnonsuojeluliiton energianeuvonta
  • Suomen ympäristökeskus: Etätöissä mutta läsnä - kampanja etätyön ja muun yksityisautoilua vähentävän toiminnan edistämiseksi


Nyt käynnistyvien hankkeiden myötä Suomessa on käynnissä 24 työ- ja elinkeinoministeriön tai Sitran rahoittamaa kuluttajien energianeuvontaa tarjoavaa hanketta. Vuonna 2010 käynnistyneissä 14 hankkeessa toteuttajina on sekä valtakunnallisia että alueellisia ja paikallisia toimijoita. Neuvontaa on tarjolla niin rakentamiseen ja remontointiin kuin asumisen energiankulutukseen ja liikkumisvalintoihin.

Neuvonnan tavoitteena on tehostaa energian käyttöä sekä lisätä uusiutuvan energian käyttöä ja vähentää näin kasvihuonekaasupäästöjä. Neuvontahankkeita kannustetaan tiedonvaihtoon, niiden toteutuksesta kerätään kokemuksia ja neuvonnan toteutusta sekä tuloksellisuutta arvioidaan. Saatuja kokemuksia hyödynnetään kuluttajien energianeuvonnan pysyvän järjestelmän kehittämisessä.

 

Motiva kuluttajien energianneuvonnan koordinaatiokeskus

Motiva jatkaa yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa kuluttajien energianeuvontajärjestelmän kehittämistä. Ministeriö nimesi joulukuussa Motiva Oy:n energianeuvonnan valtakunnalliseksi koordinaatiokeskukseksi.

Neuvonnan tärkein kanava tulee olemaan kuluttajien energianeuvonnan internet-sivusto. Verkkopalvelun kautta löytyvät perustiedot energiankäytön tehostamisesta ja uusiutuvan energian käytön mahdollisuuksista sekä tietoa neuvojista. Kehittämistyössä tehostetaan internet-, puhelin- ja sähköpostineuvontaa sekä neuvontatyötä kentällä. Keskeistä on myös neuvojien koulutuksen kehittäminen, viestintä ja markkinointi sekä toiminnan seuranta ja vaikutusten arviointi.

Hankkeiden rahoituksen valmisteluun osallistui ohjausryhmä, jossa ovat edustettuina työ- ja elinkeinoministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö, opetushallitus, Sitra ja Suomen Kuntaliitto sekä kuluttajien energianeuvonnan koordinaattorina toimiva Motiva Oy.

Tiedot rahoitettavista hankkeista ovat osoitteessa: www.kuluttajienenergianeuvonta.fi

Lisätiedot:


yksikönpäällikkö Päivi Laitila, Motiva Oy, puh. 040 5255 471

asiantuntija Irmeli Mikkonen, Motiva Oy, puh. 040 7001 466 

11.2.2011