takaisin

Suomen maailmanlaajuisestikin erittäin kattava energiatehokkuussopimusjärjestelmä täydentyy 2.2.2011 Toimitilojen toimenpideohjelmalla. Se on kiinteistöomistajien työkalu, jonka avulla he voivat osallistua kansallisten energiatehokkuustavoitteiden saavuttamiseen. Heti alussa mukaan liittyy 15 merkittävää toimitilakiinteistöjen omistajaa. Ohjelman ovat kehittäneet työ- ja elinkeinoministeriö, Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry sekä Motiva yhteistyössä alan usean keskeisen toimijan kanssa.

 

– Energiatehokkuussopimusjärjestelmä kytkeytyy suoraan EU-tasoon ja energiapalveludirektiiviin, joka asettaa kaikille jäsenvaltioille 9 % energiansäästötavoitteen. Suomen säästötavoite on energiamääränä 17,8 TWh ja sen verran meidän pitää osoittaa energiansäästötoimin saavutetuksi vuoteen 2016 mennessä. Tavoitteeseen pääsemisen varmistamiseksi haluttiin luoda vapaaehtoinen sopimusjärjestelmä, johon toimijat voivat liittyä ja jonka avulla Suomen saavutuksista raportoidaan Euroopan komissiolle, kertoo TEM:n ylitarkastaja Heikki Väisänen.

 

Omistajien, vuokralaisten ja kiinteistönhoidon yhteiset energiatalkoot

 

Liittyessään toimenpideohjelmaan yritys esittää kiinteistökantansa energiankulutuksen ja säästötavoitteensa sopimusaikana. Näkökulmina toimenpideohjelmassa on huomioitu omistajan energiankäytön lisäksi myös vuokralaisten sekä kiinteistönhoidon ja ylläpidon energiakulutukset. Mukaan tulijoita kannustetaan uuden teknologian ja toimintatapojen käyttöön. Toimenpideohjelmaan liittyneet organisaatiot raportoivat saavutuksistaan vuosittain keväällä.

 

– Senaatti-kiinteistöissä katsomme, että alan edelläkävijäyritysten on syytä olla mukana energiatehokkuuden toimenpideohjelmassa heti alusta alkaen. Saamme ohjelmasta työkaluja sekä oman organisaatioiden että kumppaneidemme johtamiseen kohti yhä energia- ja kustannustehokkaampaa toimintaa. Asiakkaillemme haluamme liittymisellämme viestittää, että teemme tosissamme töitä energiatehokkuuden eteen ja haluamme tarjota heille koko ajan entistä parempia tiloja”, perustelee johtaja Juha Lemström Senaatti-kiinteistöistä.

 

TEM tukee energiatehokkuussopimuksiin liittyneitä yrityksiä mm. rahoittamalla kehityshankkeita, tukemalla energiainvestointeja ja myöntämällä pienille yrityksille korotettuja tukia energiakatselmuksiin. Suomessa on käytössä maailman laajin energiatehokkuussopimusjärjestelmä. Sopimukset on luotu elinkeinoelämälle, kunnille, liikenteelle, maatiloille ja kiinteistöille.

 

Ohjelmaan liittyivät 2.2.2011: Aalto - Yliopistokiinteistöt Oy, Aberdeen European Balanced Property Fund, Aberdeen Property Funds SICAV-FIS Pan Nordic, Aberdeen Property Nordic Fund I SICAV, Citycon Oyj, EFM Suomi Oy, Kauppakeskus H-talo, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, Kiinteistö-Tapiola Oy, Nordea Henkivakuutus Suomi Oy, Puolustushallinnon rakennuslaitos, Senaatti-kiinteistöt, Sponda Oyj, Suomen yliopistokiinteistöt Oy ja Technopolis Oyj.

 

Lisätiedot:

ylitarkastaja Heikki Väisänen, työ- ja elinkeinoministeriö, puh. 0400 511 616 johtaja Juha Tiuraniemi, Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry, puh. 040 506 9151 johtaja Juha Lemström, Senaatti-kiinteistöt, puh. 040 550 0847

 

Energiatehokkuussopimukset ovat tärkeä keino edistää energiatehokkuutta Suomessa. Sopimustoiminta on myös keskeisessä asemassa toimeenpantaessa päästökaupan ulkopuolella olevaa energiankäyttöä koskevaa EU:n energiapalveludirektiiviä.

 

Vapaaehtoisuuteen perustuvat eri toiminta-alueiden energiatehokkuussopimukset ovat voimassa vuoteen 2016 asti ja ne kattavat: elinkeinoelämän (teollisuus, energia-ala, palveluala), kiinteistöalan, kunta-alan, öljyalan, tavara- ja joukkoliikenteen sekä maatalouden.

 

Lisätietoja verkossa osoitteessa: www.energiatehokkuussopimukset.fi [http://www.energiatehokkuussopimukset.fi/]

3.2.2011