takaisin

Energia-alaa esitellään nuorille Energiamaailma-yhteisosastolla Next Step -työpaikka- ja koulutusmessuilla Jyväskylässä 2.-3.2.2011. Energiamaailma-yhteisosaston tarkoituksena on tuoda energia-alaa tunnetuksi nuorille. Energia-ala tarvitsee tulevaisuudessa monenlaisia osaajia, koska kokeneita ammattilaisia jää koko ajan yrityksistä eläkkeelle.

Energiateollisuuden vahvuus työnantajana on, että alan työpaikat pysyvät varmasti Suomessa myös tulevaisuudessa. Taloudellisista suhdanteista huolimatta Suomessa tullaan jatkossakin tarvitsemaan sähköä ja lämpöä sekä ammattilaisia näiden tuotantoon, jakeluun ja myyntiin sekä useisiin eri tukipalveluihin kuten asiakasneuvontaan.

Tällä hetkellä energia-alalla työskentelevistä yli 40 prosenttia on 50–vuotiaita tai vanhempia. Esimerkiksi pelkästään uusia sähkö- ja kaukolämpöalan ammattilaisia tarvitaan tulevaisuudessa useita tuhansia. Hyvän väylän energia-alan työtehtäviin tarjoavat sähkö-, kone-, metalli- tai lvi-alan ammatilliset perustutkinnot. Työpaikkoja vapautuu lähivuosina runsaasti myös korkeakoulutasoisia suunnittelu- ja asiantuntijatehtävistä. 

Sopivan työkokemuksen ja koulutuksen hankkineita ammattilaisia on yhtä vaikeampi löytää työmarkkinoilta. Energia-ala haluaa tuoda esiin alan hyviä työllistymismahdollisuuksia sekä monipuolisuutta. Next Step –messut ovat erinomainen keino saada kosketusta nuorisoon, opinto-ohjaajiin sekä mahdollisiin ammatinvaihtajiin.

Kesätyöntekijät mahdollisuus työnantajalle

Alan yrityksissä on vuosittain noin 2000 nuorta eri oppilaitoksista kesätöissä tai harjoittelemassa. Erityisesti työssäoppimis- ja harjoittelujaksot ovat erinomaisia mahdollisuuksia tehdä työelämää tutuksi nuorille ja samalla ne antavat yrityksille tilaisuuden luoda ensimmäiset kontaktit potentiaalisiin työntekijöihin. Yhä useampi nuori työllistyykin valmistumisensa jälkeen samaan yritykseen, jossa on ollut työssäoppimassa tai harjoittelemassa.

Alan yrityksistä Next Step –messujen Energiamaailma-yhteisosastolla ovat mukana Fortum Oyj, Teollisuuden Voima Oyj, Vattenfall Oy, Helsingin Energia sekä paikallinen Jyväskylän Energia Oy. Osaston käytännön järjestelyistä on vastannut Energiateollisuus ry Sähköturvallisuuden edistämiskeskus ry STEK:n tuella.

Next Step -messujen yhteisosaston ilme vastaa energiateollisuuden nuorisosivustoahttp://www.energiamaailma.fi/. Sivustolle on koottu kattava tietopaketti energia-alan ammateista ja koulutusmahdollisuuksista. Sivusto sisältää tietoa, jota myös opinto-ohjaajat voivat hyödyntää omassa työssään.

Lisätiedot:
Energiateollisuus ry
Asiantuntija Minna Rautajoki, puh. 041 5047241

Next Step Jyväskylässä 2-3.2. http://www.sakkinet.fi/fi/next_step_uusi/next_step
Energiateollisuuden yhteisosasto C230

1.2.2011