takaisin

KOTIEN ÄLYMITTARIT LUOVAT UUSIA MAHDOLLISUUKSIA ENERGIATEHOKKUUTEEN

Etäluettavat ja ”älykkäät” energiamittarit ovat muutaman vuoden sisällä arkipäivää Suomessa ja Euroopassa. Mittarit eivät kuitenkaan itsestään säästä energiaa, vaan tarvitaan oikeanlaisia loppukäyttäjille suunnattuja palveluita. Kansainvälinen SmartRegions -hanke etsii näihin liittyviä parhaita käytäntöjä sekä kehittää ja edistää älykkääseen energiamittaukseen liittyviä uusia palveluja Suomessa ja koko Euroopassa. Tavoitteena on parantaa loppukäyttäjien mahdollisuuksia ja kiinnostusta oman energiankulutuksensa hallintaan. Samalla alan palveluliiketoiminta kehittyy ja suomalainen energiamittaukseen ja raportointiin liittyvä osaaminen pääsee esille.

Euroopan Unioni on asettanut vuoteen 2020 mittavan 20 % energiansäästötavoitteen. Tämänhetkisen kehityksen mukaan tavoitetta ei kuitenkaan saavuteta, vaan tarvitaan nykykehityksen lisäksi erityistoimia. Yksi kustannustehokkaimpia keinoja energiankäytön hallintaan ja säästöön ovat älykkään energiamittauksen sovellukset, jotka antavat loppukäyttäjälle tarkkaa tietoa energiankulutuksesta, sen ajoittumisesta sekä energiankäytön tehostamisen mahdollisuuksista. Lisäksi älykkäällä energiamittauksella on tärkeä rooli älykkäissä sähköverkoissa sekä vuoden 2020 uusiutuvan energian tavoitteiden saavuttamisessa.

Lain mukaan Suomessa tulee vuoden 2014 alkuun mennessä olla sähkön loppukäyttäjistä vähintään 80 prosenttia etäluennan ja tuntimittauksen piirissä. Älykkäät energiamittarit ovat kuitenkin vain mahdollistavaa teknologiaa ja tarvitsevat rinnalleen oikeanlaisia loppukäyttäjälle suunnattuja palveluita saadakseen aikaan energiankäytön tehostumista. Kerättävän mittaustiedon hyödyntäminen vaatii mittavaa yhteistoimintaa eri osapuolten kesken sekä palvelun tarjoajien pääsyä keräämään bittivirrasta tarvitsemansa tiedot.

SmartRegions kerää parhaita käytäntöjä älykkään energiamittauksen palveluista koko EU:n alueelta ja kehittää uusia toimintoja ja palveluja energianhallinnan parantamiseksi. Tavoitteena on löytää kustannustehokkaita palveluita, joilla voidaan säästää energiaa (sähkö, kaasu, vesi ja kaukolämpö) ja vähentää sähkön huipputehontarvetta. Samalla alueelle syntyy uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja yrityksiä. Tulevaisuuden palvelut tulevat voivat olla informatiivista laskutusta ja palautetta energiankäytöstä loppukäyttäjille, erilaisia muuttuvahintaisia tariffeja ja esimerkiksi automaatiopalveluita kulutuksen ja huipputehon säätelyyn.

Hankkeen tuloksia tullaan pilotoimaan Keski-Suomessa yhteistyössä projektin toteuttajien ja kotimaisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Piloitointi antaa mukana oleville yrityksille eturivin mahdollisuuden käytännössä testata ja selvittää uusien toimintamallien toimivuutta.

Hankkeen kotimaisina partnereina ovat Jyväskylä Innovation Oy ja Keski-Suomen Energiatoimisto. Yritysasiantuntijoina hankkeessa toimivat mittauslaite- ja järjestelmätoimittaja Landis+Gyr Oy, palveluntuottajat Ecore Oy, Energiakolmio Oy, lamit.fi ja Process Vision Oy, sähköverkon haltijat ja sähkön toimittajat Järvi-Suomen Energia Oy ja Vapo Oy sekä Keski-Suomen liitto.

SmartRegions-hanke on rahoitettu EU:n Intelligent Energy Europe (IEE) -ohjelmasta (75 %). Hankkeen kokonaisbudjetti on 1,5 milj. €, josta Suomen osuus on n. 300 000 €. Kolmivuotisessa hankkeessa on yhteensä 10 projektipartneria kahdeksasta eri Euroopan maasta.

Hankkeen kansainväliset partnerit:

· Saksa: EnCT (Energy and Communication Technologies), älykkääseen energiamittaukseen erikoistunut tutkimusyritys

· Norja: SINTEF Energy Research, tutkimuslaitos joka mukana useissa kansallisissa ja kv. energiamittaushankkeissa

· Hollanti: NL Agency, talousministeriön toimisto joka vastaa älykkään energiamittauksen ja siihen liittyvän politiikan edistämisestä

· Itävalta: Austrian Energy Agency (AEA), kansallinen energiatoimisto joka on aktiivisesti mukana alueellisissa ja kansallisissa energiamittaus- ja smart grid -hankkeissa

· Romania: Bukarestin ammattikorkeakoulu UPB ja insinööritoimisto ISPE

· Puola: KAPE, kansallinen energiatoimisto jonka yhtenä tehtävänä on edistää energiamittauksen kehittymistä Puolassa

· Espanja: Escan, energiapalveluyritys - paljon kontakteja ja kokemusta kansainvälisistä hankkeista

Lisätietoja:

www.smartregions.net

Hankkeen suomenkielinen esite

Projektipäällikkö, hankkeen koordinaattori
Tytti Laitinen, Jyväskylä Innovation Oy
puh: 040 5000 489
email: tytti.laitinen@jklinnovation.fi

Projektipäällikkö
Lauri Penttinen, Keski-Suomen Energiatoimisto
puh: 0440 277666
email: lauri.penttinen@benet.fi

18.1.2011