takaisin

Energiatehokkuussopimustoiminnalla on saavutettu tuntuvia säästöjä kahden ensimmäisen vuoden aikana. Sopimustoiminnalle asetettuihin tavoitteisiin on silti vielä matkaa. Tulokset käyvät ilmi liittyneiden yritysten ja yhteisöjen vuoden 2008 ja 2009 vuosiraportoinneista.

Elinkeinoelämän ja kunta-alan sopimusten piirissä yritykset ja yhteisöt ovat toteuttaneet toimenpiteitä, joiden vuosittainen energiansäästövaikutus on yhteensä 1,75 TWh vuoden 2009 lopussa. Nämä raportoidut säästöt vastaavat yli 85 000 omakotitalon vuotuista sähkö- ja lämpöenergiankulutusta.

Säästöt vähentävät vuotuisia hiilidioksidipäästöjä (CO2) noin puolella miljoonalla tonnilla ja energiakustannuksia yhteensä noin 60 miljoonalla eurolla. Säästötoimiin liittyviä investointeja on raportoitu lähes 75 miljoonaa euroa. 

Säästöpotentiaalin toteutuminen tärkeää

Elinkeinoelämän ja kunta-alan sopimuksissa mukana olevat raportoivat toteutettujen säästötoimien lisäksi päätettyjä ja harkittavana olevia toimenpiteitä yhteensä 3,1 TWh. Toteutuessaan ne lähes tuplaisivat vuosittaiset säästöt.

Säästöpotentiaalin realisoituminen on olennaista, jotta koko sopimustoiminnan tavoitteet saavutetaan. Tärkeää on, että lisätoimenpiteitä kartoitetaan systemaattisesti esimerkiksi energiakatselmuksilla. Monella toiminta-alueella on tehtävä vielä hartiavoimin töitä, jotta sopimustoiminnan tavoitteena olevat säästöt vuoden 2016 lopussa saavutetaan. 

Energiatehokkuussopimuksille avattu omat verkkosivut

Energiatehokkuussopimustoiminta on saanut omat verkkosivut osoitteessawww.energiatehokkuussopimukset.fi. Sivusto palvelee sopimuksiin liittyneiden yritysten ja yhteisöjen lisäksi myös sopimustoiminnasta kiinnostuneita tiedonhakijoita ja mediaa.

Sivusto sisältää yleistietoa eri alojen sopimuksista ja vuosittaisista tuloksista. Verkkosivut on laadittu Motivan toimesta työ- ja elinkeinoministeriön rahoituksella. Sivujen ylläpidosta ja päivityksestä vastaa Motiva.

Lisätietoja:

yksikönpäällikkö Ulla Suomi
puh. 0424 281 216
ulla.suomi@motiva.fi

www.energiatehokkuussopimukset.fi


Vapaaehtoisia energiatehokkuussopimuksia on solmittu elinkeinoelämän alueella, kunta-alalla, kiinteistöalalla, öljyalalla, liikenteessä ja maataloudessa. Sopimukset ovat keskeisessä roolissa päästökaupan ulkopuolella olevia toimijoita koskevan energiapalveludirektiivin toimeenpanossa.

17.12.2010