takaisin

Vuonna 2012 voimaan tulevien rakentamisen energiamääräysten valmisteluaikaa jatketaan. Asuntoministeri Jan Vapaavuori pitää tärkeänä, että lausuntokierroksella saadut kehitysehdotukset käydään perusteellisesti läpi.

"Yli sata tahoa antoi määräysehdotuksista lausuntonsa. Lausunnot on analysoitava huolella – uskon, että alalla on hyviä näkemyksiä ja parannuksia asetusluonnoksiin. Teknisestikin erittäin haastavassa asiassa ei tule hätiköidä", Vapaavuori sanoo.

"Määräykset annetaan kuitenkin vielä tällä vaalikaudella", ministeri korostaa.

Uudisrakentamista koskevalla rakentamismääräysten muutoksella on tarkoitus siirtyä kokonaisenergiatarkasteluun ja eri energiamuotojen huomioonottamiseen. Samalla tavoitellaan 20 prosentin parannusta energiatehokkuuteen. Uudet määräykset tulisivat voimaan aikaisintaan vuoden kuluttua niiden antamisesta, jotta rakennusalalla on riittävästi aikaa varautua tuleviin muutoksiin.

Kokonaisenergiatarkastelu sai kannatusta

Lausunnoissa kokonaisenergiatarkastelua kannatettiin laajalti. Sen sijaan rakennusalan energiaosaaminen arvelutti monia. Määräysten edellyttämän osaamisen hankkiminen kaavaillussa aikataulussa on usean lausunnonantajan mielestä haasteellista.

"Uudistuksella rakennusten energiatehokkuussuunnittelu viedään kokonaan uudelle tasolle. On selvää, että tämä vaatii paljon rakennusalalta. Rakennusalan innovaatiot ja osaamisen lisääntyminen hyödyttävät alaa ja koko kansantaloutta.  Käytettävissä oleva lisäaika on nyt hyödynnettävä tehokkaasti energiaviisaan rakentamisen opetteluun", Vapaavuori kannustaa.

Runsaasti palautetta saatiin myös eri lämmitysenergiamuodoille kaavailluista kertoimista sekä vaatimuksista uusiutuvan energian osuudeksi lämmitysenergiassa.

"Nyt rakennetaan 2050-luvun taloja, joten tehtävät ratkaisut ovat kauaskantoisia. Uusiutuvien energialähteiden hyödyntäminen on tulevaisuudessa keskeistä, kun kymmenen vuoden sisällä siirrytään lähes nollaenergiarakentamiseen. Joka tapauksessa osaamista on siis lisättävä ripeällä tahdilla", Vapaavuori toteaa.

Lisätietoja:

Yli-insinööri Pekka Kalliomäki, ympäristöministeriö, puh. 050 572 6359, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Erityisavustaja Lasse Männistö, ympäristöministeriö, puh.  0440 160 382, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

14.12.2010