takaisin

Energiayhtiöt ovat energiatehokkuussopimusten kautta sitoutuneet pitkäjänteisesti kehittämään asiakkaille suunnattuja palveluja.  Erityisesti mittauksen kehittyminen vauhdittaa energiatehokkuuspalveluiden tarjontaa. Todettuun  käyttöön perustuva laskutus kuukausittain ja energiankäytön on-line palvelut ovat jo osalle asiakkaista todellisuutta. Vuodesta 2011 lähtien energian vähittäismyyjien tulee toimittaa kaikille asiakkaille raportti asiakkaan energiankäytöstä.

Vuoteen 2014 mennessä lähes kaikki sähkö- ja kaukolämpöasiakkaat ovat etäluettavan mittauksen piirissä. Tämä mahdollistaa nopean energiankäytön palautetiedon antamisen esimerkiksi internetin tai paikallisen näyttölaitteen kautta. Kun energiankäyttöä jatkossa seurataan tuntitasolla, asiakkailla on mahdollisuus tunnistaa tehostamiskohteet energiankäytössään. Tulevaisuudessa sähkön ja kaukolämmön asiakasraportointi kehittyy yksilöllisempään ja käyttäjäkohtaisempaan suuntaan. Raportointi voi reaaliaikaisuuden lisäksi olla jopa ennakoivaa, opastavaa ja tehostamispotentiaaleja tunnistavaa.

Asiakkaalle kehittyvät palvelut tarjoavat uusia mahdollisuuksia osallistua aktiivisesti energiamarkkinoille ja parantaa energian käytön tehokkuutta. Energiayhtiöille avautuu mahdollisuuksia kehittää reaaliaikaiseen käyttöön perustuvia hinnoittelumalleja, energiatehokkuuteen kannustavia sekä kysynnän joustoon houkuttelevia uusia tuotteita.
Asiakkaille suunnattujen palveluiden lisäksi energiayhtiöt hiovat myös omia prosessejaan entistä energiatehokkaammiksi. Sopimustoiminnan kahden ensimmäisen vuoden aikana on raportoitu energiantuotannossa toteutettujen toimenpiteiden säästövaikutukseksi yli 500 gigawattituntia (GWh)/vuosi. Myös lämmön ja sähkön jakelua on pystytty edelleen kehittämään ja vähentämään siirron häviöitä.

Energiansäästöä ja energiatehokkuutta tukevien palveluiden nykytilannetta ja tulevaisuutta käsitellään 9.-10.11.2010 Helsingissä pidettävässä ajankohtaispäivässä. Yli 80 aiheesta kiinnostunutta energiayhtiöiden ja sidosryhmien edustajaa vaihtavat kokemuksia sekä päivittävät tietojaan mm. verkon älykkyyden lisääntymisen mahdollistamista palveluista asiakkaille.

Energiateollisuus ry (ET) on sitoutunut elinkeinoelämän energiankäytön tehostamista koskevaan puitesopimukseen vuosille 2008–2016. Laajapohjainen sopimus on jatkoa vuonna 2007 päättyneelle energiansäästösopimukselle. Energiayhtiöt ovat liittyneet kattavasti mukaan sopimuksen toimenpideohjelmiin. 
Lisätietoa: 
http://www.motiva.fi/toimialueet/energiatehokkuussopimukset/energia-ala


Lisätietoja Energiateollisuus ry:stä:
- Johtaja Jari Kostama, puh. 050 301 1870
- Asiantuntija Sirpa Leino, puh. puh. 050 548 1128

10.11.2010