takaisin

Teollisuuden pitkäjänteinen energiatehokkuustyö on säästänyt merkittävästi energiaa. Päästötavoitteiden tiukentuessa teknologioita ja tuotantotapoja on tehostettava lisää.

Energia-alan ammattilaiset kokoontuvat 26.-28. lokakuuta Energia Foorumiin Tampereelle päivittämään tietonsa alan näkymistä ja kuulumisista. Energiatehokkuus on yksi päivien keskeisistä teemoista. Pirkanmaan Energiapäivän torstaina 28. lokakuuta avaa kansanedustaja ja valtioneuvoston ilmastopoliittinen asiantuntija Oras Tynkkynen.

"Suomessa teollisuus on tehnyt pitkäjänteistä työtä energiatehokkuuden parantamiseksi yhteistyössä valtion kanssa. Kattavilla energiatehokkuussopimuksilla on saatu varsin suuria säästöjä lämmön ja kohtuullisia säästöjä sähkön kulutuksessa”, Tynkkynen sanoo.

Radikaalit innovaatiot tarpeen

Päästötavoitteiden tiukentuessa tarvitaan vapaaehtoisen energiatehokkuussopimustoiminnan rinnalle niin osaamisen kehittämistä kuin myös muita työkaluja ja uuden teknologian tehokasta hyödyntämistä. 

”Sopimustoiminnan rinnalle tarvitaan vahvempaa normi- ja taloudellista ohjausta. Teknologiassa ja tuotantotavoissa on päästävä tehokkuusharppauksiin, joilla energiankulutusta leikataan kertaluokkaa aiempaa enemmän radikaaleilla innovaatioilla", Tynkkynen lisää.

Motivan toimitusjohtaja Jouko Kinnunen painottaa energiatehokkuuden jatkuvan parantamisen tärkeyttä. Tässä työssä auttavat Motivassa kehitetyt menetelmät ja työkalut sekä sopimusyrityksille tarjottava energiatehokkuusneuvonta. 

”Erityisesti päästökauppaan kuulumattomilla alueilla, kuten PK-yrityksissä, on vielä paljon mahdollisuuksia energiankäytön tehostamiseksi. Tämä on myös alue, jolla on merkittävä rooli EU:n energiapalveludirektiivin kansallisten energiansäästötavoitteiden  saavuttamiseksi vuonna 2016. Myös Suomen ilmasto- ja energiastrategian toteuttamisessa riittää tehtävää”, Kinnunen muistuttaa.

Hyviä esimerkkejä

Iltapäivän aikana Motiva ja ELY-keskus kertovat mahdollisuuksista saada tukea teollisuuden energiatehokkuushankkeisiin. Lisäksi paneudutaan teollisuuden energiansäästön ja energiatehokkuuden innostaviin esimerkkeihin. Sähkön käyttöpäällikkö Petri Kopi kertoo Kemira Chemicals Oy:n Äetsän laitoksen energiatehokkuustoimista ja energiapäällikkö Petri Saksala Pilkington Automotive Finland Oy vastaavista kehityshankkeista Ylöjärvellä.

Seminaarin järjestävät teknologia- ja osaamiskeskittymä Hermia Oy, Ekokumppanit Oy, Motiva Oy ja Pirkanmaan ELY-keskus.

Motivan materiaalipisteessä jaossa ajankohtaista aineistoa energiatehokkuudesta. Piste sijaitsee messuhallin sisääntuloaulassa. (Osastonumero Aula 2)

Lisätietoja:

asiantuntija Juha Pakarinen, Motiva Oy, puh. 040 722 2207, juha.pakarinen@motiva.fi

28.10.2010