takaisin

Energiakodit on Suomessa ensimmäisiä talotehtaita, jotka valmistavat ainoastaan 
passiivitaloja. Alkuvaiheessa yhtiö tuo markkinoille 14 passiivitalomallia.
Liperiläinen talotehdas Energiakodit on päättänyt ryhtyä valmistamaan ainoastaan 
passiivitalopaketteja. Energiakotien toimitusjohtaja Taisto Martikaisen mukaan 
ratkaisuun vaikutti rakentamisessa meneillään oleva nopea kehitys kohti 
energiaomavaraisia rakennuksia.

"Passiivitalon lisähinta ei ole kovin suuri tavalliseen taloon verrattuna. 
Passiivitalossa kuluttaja saa lämmityskulut alas ja voi säästää myös 
ympäristöä", Martikainen perustelee yhtiön ratkaisua.

Energiakotien passiivitalorakenteet on tutkittu VTT:n testeissä. Niiden U-arvo 
on 0,1. Energiakotien passiivitalojen yhteistyössä on ollut mukana SPU Systems, 
jonka eristeratkaisuihin talon passiivienergiatasoinen lämmöneristävyys perustuu.

"Elementtien keskellä oleva SPU Eriste toimii seinän höyrysulkuna estäen kylmän 
ja lämpimän ilman kohtaamisen ja kastepisteen syntymisen. Tehokkaalla eristeellä 
on voitu myös pienentää seinäpaksuutta, joka muuten kasvaisi passiivitalossa 
oleellisesti normitaloon verrattuna", Martikainen kertoo.

Energiakodit tuo lokakuussa markkinoille 14 erilaista passiivitalopakettia, 
joiden lisäksi taloja valmistetaan asiakkaiden toiveiden mukaan.
Passiivitalo 5000 - 8000 euroa normitaloa kalliimpi
Martikaisen mukaan passiivitalon rakentaminen tulee kuluttajalle 5000 - 8000 
euroa normitaloa kalliimmaksi, mutta investointi maksaa itsensä melko nopeasti 
takaisin. Passiivitalossa säästetään lämmityskustannuksissa sekä 
lämmitystekniikassa, jota passiivitalossa tarvitaan normitaloa vähemmän.

"Kun talossa on asuttu parikymmentä vuotta, säästöjä tulee myös siitä, että 
passiivitalon lämmitystekniikan uusintainvestoinnin kustannukset ovat pienemmät 
kuin suuremman lämmitysjärjestelmän vaativissa taloissa", SPU Systemsin 
varatoimitusjohtaja Janne Jormalainen sanoo.

Passiivitalot ovat selvästi nykyisiä rakennusmääräyksiä energiatehokkaampia. 
Jormalaisen arvioi, että tekniikan kehittyessä passiivitalosta voi 
tulevaisuudessa helposti tehdä energiaomavaraisen nollaenergiatalon.
"Kehitteillä olevaa energiantuotantotekniikkaa on helppo ottaa myöhemmin 
käyttöön, koska pieni energiakulutus ei vaadi massiivisia ratkaisuja", 
Jormalainen sanoo.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Taisto Martikainen, Energiakodit/RKL Talo-Team Oy, p. 0500 274113
Varatoimitusjohtaja Janne Jormalainen, SPU Systems Oy, janne.jormalainen@spu.fi, 
p. 050 556 2032

Esimerkkejä energiatehokkaasta rakentamisesta: spu.fi

Passiivitalot:

Passiivienergiatalon toiminta perustuu siihen, että talon lämmitysenergiantarve 
on vähennetty niin pieneksi, että kodinkoneiden ja ihmisten tuottama lämpö 
riittävät ylläpitämään miellyttävän sisälämpötilan suurimman osan vuodesta. 
VTT:n määritelmän mukaan passiivitalon vuosittainen lämmitysenergian 
maksimitarve on Suomessa 20 - 30 kWh/m². Yleistyessään passiivitaloilla voidaan 
tehokkaasti vähentää hiilidioksidipäästöjä ja torjua ilmastomuutosta. 
Esimerkkejä energiatehokkaasta rakentamisesta: spu.fi

SPU:

SPU Systems Oy on suomalainen energiatehokkaiden eristysmateriaalien ja 
-ratkaisujen valmistaja. Yrityksen päätuotteet ovat SPU Eristeet ja SPU 
Elementit. SPU Eristeitä käytetään sekä uudis- että korjausrakentamisessa. 
Hallirakentamiseen kehitetyt, puurakenteiset SPU Elementit ovat pitkälle 
esivalmistettuja suurelementtejä, joita käytetään rakennusten katoissa ja 
seinissä. SPU Eristeitä ja SPU:n kehittämiä ratkaisuja käytetään laajalti 
matala-, passiivi-, ja nollaenergiarakentamisessa. Suomen lisäksi SPU Eristeitä 
myydään Skandinaviassa, Baltiassa ja Venäjällä. Lisätietoja osoitteessa: spu.fi

27.10.2010