takaisin

Höyry-lauhdejärjestelmä on tehtaiden teknisessä toiminnassa keskeisessä asemassa, ja sen energiatehokkuutta voidaan tehostaa. Motiva Oy:n arvion mukaan suomalaisten teollisuuslaitosten höyry-lauhdejärjestelmien energiansäästöpotentiaali on 1,9 TWh eli noin 3 prosenttia teollisuuden käyttämästä höyrystä. Tämä vastaa yhteensä noin 100 000 sähkölämmitteisen omakotitalon vuosikulutusta ja on kustannussäästönä noin 50 miljoonaa euroa.

Höyry-lauhdejärjestelmien energiatehokkuuden tehostamiseen ja ylläpitoon on paneuduttu Motivan vetämässä yhteistyöhankkeessa. Mukana ovat Myllykoski Paper Oy, Metsäliitto-konserni, Stora Enso Oyj, UPM-Kymmene Oyj, Borealis Polymers Oyj, Rautaruukki Oyj, ABB Oy Service, Oy Konwell Ab, Spirax Oy, Aalto-yliopiston Teknillinen korkeakoulu, työ- ja elinkeinoministeriö sekä CTS Engtec Oy. Hanketta rahoittavat työ- ja elinkeinoministeriö sekä hankkeeseen osallistuvat yritykset.

Työn tuloksena valmistuu teollisuuden energia-analyysiä täydentävä ohjeistus ja menettely, jonka mukaisesti voidaan analysoida, tehostaa ja ylläpitää tehtaiden höyry-lauhdejärjestelmien energiatehokkuutta. Menettelyä mallinnetaan Myllykosken paperitehtaalla.

Hankkeella edistetään energiatehokkuuden toteuttamista suomalaisessa teollisuudessa ja autetaan elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen säästötavoitteiden saavuttamista.

Työ käynnistyi syyskuussa 2010 ja valmistuu keväällä 2011.

Lisätietoja:
yksikönpäällikkö Hille Hyytiä, Motiva. puh. 040 7244 600, hille.hyytia@motiva.fi
professori Pekka Ahtila, Aalto-yliopisto, pekka.ahtila@tkk.fi

25.10.2010