takaisin

Tutkimus toteutettiin Suomessa ja siihen liitettiin vertailulaskelmia Saksasta. 
Kenttämittausten ja tietokonesimulaatioiden avulla vertailtiin lasitettujen ja 
lasittamattomien parvekkeiden lämmitysenergiankulutusta sekä selvitettiin 
parveketyypin, lämmöneristyksen ja ilmansuunnan vaikutusta lasitettujen parvekkeiden 
lämpötiloihin. 
 
Uusi tehokas tuulikaappi 
 
Tulokset osoittivat, että korvausilman ottaminen lasitetulta parvekkeelta parantaa selvästi 
lasituksella saavutettavaa energiansäästöä. Parhaimmillaan parvekkeesta syntyy tehokas 
tuulikaappi, ja parvekkeen takana olevan huoneen lämpötilaa voidaan laskea jopa 
asteella. Asukkaat säästävät ja asumismukavuus lisääntyy. 
 
Sisäänvedetyillä parvekkeilla lasitus on usein vielä tehokkaampi energiansäästäjä kuin 
ulkonevilla parvekkeilla. Eteläparvekkeilla säästöä syntyy hieman enemmän kuin muihin 
ilmansuuntiin avautuvilla parvekkeilla, mutta kaikilla säästöt ovat merkittäviä. Lasituksen 
tiiviyttä tutkittaessa todettiin, että rakojen kasvattaminen ei juurikaan vaikuttanut 
energian säästöön. 
 
Ratkaisevaa on myös se, miten asukkaat käyttävät lasitusta. Useimmiten suomalaiset 
käyttävät parvekelasitusta energiataloudellisesti oikein: talvella lasit pidetään kiinni ja 
kesällä auki. Tarkempia käyttöohjeita kuitenkin tarvitaan säästöjen maksimoimiseksi. 
 
Saksassa vielä suurempia säästöjä 
 
Tutkimusta täydennettiin energialaskelmilla, jotka toteutettiin suomalaisten 
tutkimustalojen kanssa vertailukelpoisissa berliiniläisissä elementtitaloissa. 
Parvekelaseilla saavutettu lämmitysenergiansäästö vaihteli Berliinissä 5,6 prosentista 12,0 
prosenttiin. Eniten lasituksesta oli hyötyä rakennuksessa, jonka parvekkeet oli suunnattu 
etelään ja korvausilma otettiin parvekkeen kautta. Selvimmin energiansäästöön vaikutti 
se, että tuloilma otettiin parvekkeelta eikä ulkoa. Keskimäärin lämmitysenergiaa säästyi 
8,2 % eli vielä enemmän kuin Suomessa. 
 
Rahan arvoinen ratkaisu 
 
Rakennuskannan pysyminen hyvässä kunnossa ja kohtuulliset hoitokustannukset 
vaikuttavat suoraan asumiskustannuksiin – ja asukkaiden tyytyväisyyteen. 
Asumismukavuuden lisäksi laadukas ja oikein käytetty parvekelasitus tuo selvää rahallista 
hyötyä asunnon asukkaille ja omistajille. 
 
Tampereella julkistetuista tutkimustuloksista syntyy selkeä johtopäätös: erityisesti kaikkiin 
1960- ja 1970-lukujen kerrostaloihin kannattaa asentaa parvekelasitus. Suuria säästöjä 
saavutetaan myös uusissa kerrostaloissa, joissa korvausilma otetaan lasitetun parvekkeen 
kautta.  
 
Energian säästymisen lisäksi parvekelasitus tuo muitakin merkittäviä taloudellisia hyötyjä. 
Tohtori Jussi Mattilan tutkimuksen mukaan parvekkeiden lasittaminen vaikuttaa talon 
yleiseen kuntoon: se voi siirtää talon parvekkeiden remontointitarvetta kuudesta 
kymmeneen vuotta! 
 
Lisätietoja: www.lumon.fi/tutkittua ja www.lumon.fi/artikkelit tai 
http://dspace.cc.tut.fi/dpub/bitstream/handle/123456789/6765/hilliaho.pdf?sequence=3 
 
Jyrki Hutri 
Lumon Oy 
Markkinointipäällikkö 
puh. 020 7403 537 
jyrki.hutri (at) lumon.fi 
 
Kimmo Hilliaho 
Diplomi-insinööri 
kimmo.hilliaho (at) tut.fi 
puh. 0400780909

Lumon Oy on erikoistunut rakennusten parvekejulkisivutuotteiden ja lasiterassien 
myyntiin, valmistukseen ja asennukseen - erikoisosaamisalueena lasi- ja 
alumiinirakentaminen.
Lumon parvekelasit, -kaiteet ja lasiterassit 
 
Parvekelasit antavat parvekkeelle uuden elämän! Lasitettu parveke suojaa huonolta säältä 
ja ilmassa lenteleviltä roskilta. Myös ympäristön melu vaimenee, kun asunnossa on 
parvekelasitus. 
 
Lasiterassi tekee mukavista asioista vielä mukavampia. Kevät saapuu aikaisemmin ja syksy 
viivyttää tuloaan pidempään. Sateen ropinaa on kiva kuunnella kun terassille on 
asennettu suojaava terassilasitus.

20.10.2010