takaisin

– Energiansäästöön ja energiatehokkuuteen kohdistunut myönteinen vire on muuttumassa reippaaksi toiminnaksi, toteaa elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen parhaillaan vietettävään Energiansäästöviikkoon (11.–17.10.2010) liittyen. Energiatehokkuudesta on puhuttu pitkään ja paljon on tehtykin, mutta narulla työntämisen aika on päättymässä. Kiinnostus energian tehokkaaseen käyttöön on lisääntynyt, koska samalla voi säästää sekä ympäristöä että kukkaroa.

 

– Vuonna 2008 käynnistyneet työ- ja elinkeinoministeriön ja eri toimialojen väliset energiatehokkuussopimukset alkavat tuottaa tulosta. TEM tuki viime vuonna ennätysmäärää energiakatselmuksia ja toiminta jatkuu vilkkaana tänäkin vuonna. Myös energiansäästöinvestointien tuki saavutti tänä vuonna uuden ennätyksen. Kokemuksen mukaan nyt käynnissä olevat katselmukset poikivat parissa vuodessa lisää investointeja, arvioi Pekkarinen.

 

Teollisuutta, energia-alaa, palvelualaa ja kuntia koskevat energiatehokkuussopimukset kattavat noin 60 % Suomen energian käytöstä. Energiavaltaisen teollisuudessa ja energia-alalla sopimusten kattavuus on jo lähes 100 prosenttia.

 

Taantuma ei ole vaikuttanut teollisuuden kiinnostukseen toteuttaa energian käyttöä tehostavia toimia. Energiavaltaisen teollisuuden yritykset ovat säästäneet toimenpiteillään energiaa vuosina 2008–2009 yhteensä noin 1,4 terawattituntia (TWh) ja energiakustannuksia noin 38 miljoonaa euroa. Energiatehokkuussopimus on tuonut uutta vauhtia myös keskisuuren teollisuuden (112 GWh säästö) ja palvelualojen (16 GWh säästö) energiatehokkuustyöhön.

 

– Useilla teollisuusaloilla suomalainen teollisuus on energiatehokkuudessa maailman kärkeä. Varaa on tehdä vieläkin enemmän, sillä menetelmät ja teknologiat kehittyvät koko ajan. Kärjessä pysyminen edellyttää toiminnalta jatkuvaa parantamista, muistutti Pekkarinen.

 

Kuluttajien energianeuvontaa kehittyy – Pääkaupunkiseudun infokeskus avattu

 

Kuluttajien energianeuvonta auttaa ja kannustaa kansalaisia ja kotitalouksia tekemään energiaa säästäviä päätöksiä. Neuvontaa tehostetaan vuosina 2010–2011 yhteensä 14 hankkeella eri puolella Suomea. TEM ja Sitra tukevat hankkeita vajaalla kahdella miljoonalla eurolla.

 

Suurin hanke on pääkaupunkiseudun Ilmastoinfo-keskus, joka aloitti toimintansa Helsingissä kuluvalla Energiansäästöviikolla. Se tuo ilmastoystävälliset palvelut, tuotteet ja tiedon kuluttajien saataville. Keskus järjestää Sanomataloon avattavissa tiloissa toimitilat neuvonnalle ja tapahtumille kansalaisille ja pk-yrityksille. Verkossa palvelu on osoitteessa: www.ilmastoinfo.fi

 

Kuluttajien valintoja tukevaa neuvonta-aineistoa on Motiva Oy:n sivuilla www.motiva.fi. Lähiaikoina palvelussa avautuu uusi Ostajan opas -sivusto tuotteiden energiatehokkuudesta.

 

Energiayhtiöille tulee velvoite neuvoa asiakkaitaan energian säästössä

 

Energiayhtiöillä on tullut uusia velvoitteita avustaa asiakkaitaan energiankäytön seuraamisessa ja tehostamisessa. Niiden on energiayhtiöiden energiatehokkuuspalveluita koskevan lain mukaan toimitettava vuoden 2011 alusta lähtien asiakkaalleen vuosittain raportti, josta hän saa aluksi tietoa omasta energiankäytöstään verrattuna aikaisempaan kulutukseensa ja myöhemmin myös verrattuna muihin vastaaviin kuluttajiin.

 

Lisäksi laki velvoittaa liikenne- ja lämmityspolttoaineiden myyjiä antamaan kuitissa, laskussa tai muulla sopivalla tavalla polttoaineen käyttäjälle neuvoja ja tietolähteitä energiansäästöstä.

 

Lisätiedot:

elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen, puh. 010 606 3500 teollisuusneuvos Sirkka Vilkamo, TEM, puh. 010 606 4810

 

13.10.2010