takaisin

Suomessa viime vuosina rakennetut pientalot ovat energiatehokkuudeltaan normirakentamista parempia. Yli puolet pientaloista saa energialuokakseen joko A tai B. Rakentamismääräysten tason mukainen talo olisi energialuokaltaan C tai D. Rakentamismääräykset tulevat vuonna 2012 kiristymään, joten panostukset uudisrakennusten energiatehokkuuteen tulevat kasvamaan.

Muut uudisrakennukset eivät ole niin energiatehokkaita kuin pientalot vaan pääosin rakentamismääräysten tasolla: selvästi suurin osa on energiatehokkuudeltaan C- tai D-luokkaa.

Uudisrakennusten sekä olemassa olevien rakennusten energiatehokkuutta voidaan ensimmäistä kertaa seurata keskitetysti. Ympäristöministeriö kerää energiatodistustiedot sekä kunnilta että erillisten energiatodistusten laatijoilta uuteen seurantajärjestelmään Tavoitteena on, että järjestelmän kautta saadaan paitsi tietoa uudesta ja olemassa olevasta rakennuskannasta myös seurataan energiatodistuksia koskevan lain toimivuutta.

"Energiatodistusten kautta saatava tieto on arvokasta: aiemmin tämän tyyppiset tiedot ovat olleet hajallaan. Nyt on ensimmäistä kertaa mahdollista saada selkeää, koottua tietoa suomalaisten uudisrakennusten energiatehokkuudesta", ympäristöministeriön yli-insinööriMaarit Haakana toteaa.

Vuoden 2010 tiedon keruu käynnissä

Käytössä olevat tiedot rakennusten energialuokista perustuvat vuosien 2008 ja 2009 aikana annettujen energiatodistusten tietoihin. Tiedot kerätään seurantajärjestelmään kuntien rakennusvalvonnoista sekä erillisten energiatodistusten laatijoilta kahdesti vuodessa. Parhaillaan on käynnissä tiedonkeruu koskien vuoden 2010 aikana tehtyjä energiatodistuksia. Erillisiä energiatodistusten antajia on noin 500 ja ne löytyvät esim. www.energiatodistus.motiva.fi -sivuston kautta.

"Ensimmäisellä keruukierroksella tiedot saatiin noin kolmasosasta kuntia. Tavoite on nyt laajentaa tietopohjaa. Kannustammekin kaikkia kuntia ilmoittamaan tiedot uudisrakennusten energiatodistuksista vuoden 2010 osalta ", kertoo Haakana.

Kunnat voivat syöttää tiedot järjestelmään 15.10.2010 mennessä.

Lisätietoja:

yli-insinööri Maarit Haakana, Ympäristöministeriö, puh. 050 594 0167,maarit.haakana@ymparisto.fi

viestintäpäällikkö Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy, puh. 0400 464 787, kirsi-maaria.forssell@motiva.fi

7.10.2010