takaisin

Siemens on kehittänyt teollisuuden energiansäästöpalveluitaan. Uutena osana 
palveluun on tullut ohjelmisto, jonka avulla selvitetään missä energiaa kuluu ja 
miten sen kulutusta voidaan optimoida.

Ohjelmisto ottaa huomioon kaikki tuotantolaitoksen energiamuodot, esimerkiksi 
sähkönkulutuksen lisäksi myös esimerkiksi kuinka paljon tuotanto kuluttaa 
kaasua, höyryä, lämpöä tai vettä. Palvelu voidaan ottaa käyttöön jo toimivissa 
tehtaissa tai uusissa laitoksissa.

Yhtiö tarjoaa edelleen myös energiansäästösopimuksia, jossa vähennetään 
energiankulutusta muun muassa energiansäästömoottoreilla ja taajuusmuuttajilla.

- Tällä hetkellä teollisuuslaitokset tietävät, kuinka paljon energiaa kuluu ja 
kuinka paljon siitä maksetaan. Yhtiöt eivät kuitenkaan useinkaan tiedä, missä sitä 
tarkalleen kuluu, eli energiankulutus ei ole läpinäkyvää tuotannolle, kertoo 
Siemensin asiantuntija Marko Ekoluoma.

Energiankulutuksen läpinäkyvyys tuotannossa on edellytys sille, että 
energiankulutusta on mahdollista tehostaa ja mitata tehostamisen hyödyt 
konkreettisesti.

Siemens tarjoaa energiankulutuksen hallintaa Simatic Powerate -ratkaisulla. 
Simatic Powerate on lisäohjelmisto Simatic WinCC valvomo-ohjelmistoon tai 
Simatic PCS7 -automaatiojärjestelmään. Simatic Powerate voidaan ottaa käyttöön 
myös tuotantolaitoksissa, joissa on joku muu kuin Siemensin järjestelmä, siinä 
tapauksessa se vaatii enemmän investointia automaatiolaitteisiin.

Siemensin ratkaisussa haetaan yhdessä asiakkaan kanssa ensin kohteet, mitä 
kannattaa mitata, asennetaan mittauslaitteet ja suoritetaan tietojen keruu. Toinen 
vaihe on mittaustulosten analysointi. Sen avulla tuotannosta löydetään kriittiset 
kohdat, missä on mahdollista säästää energiaa. Kolmannessa vaiheessa valitaan 2-
3 parannuskohdetta, joissa voidaan tehostaa ja optimoida energiankäyttöä. Kun ne 
on laitettu kuntoon, niin mitataan uudestaan ja verrataan aiempaan tulokseen, jotta 
voidaan varmistaa saavutettu hyöty.

- Kyseessä on uudenlainen tapa toimia. Tämä ei ole vain yksittäinen 
energiakatselmus, vaan jatkuva prosessi, eli tapa toimia, Ekoluoma kertoo.

Siemens on aloittanut kesällä ensimmäisiä projektit Suomessa. Maailmalla niitä 
on tehty jo muutamia vuosia. Yhtiö on ottanut Simatic Poweraten käyttöön aluksi 
omissa tuotantolaitoksissaan, joissa hyödyt ovat olleet merkittäviä.

Energiansäästösopimuksessa Siemens arvioi, kuinka paljon teollisuuslaitoksessa 
tai esimerkiksi vedenpuhdistamossa on mahdollista säästää energiaa. Jos säästö on 
riittävän suuri, energiansäästöinvestoinnit maksavat itsensä takaisin jopa 1-2 
vuodessa. Siemens tarjoaa myös rahoitusta energiansäästösopimuksille.

Teollisuus kuluttaa yli puolet Suomessa tuotetusta sähköstä. Kulutuksen 
vähentäminen onkin tärkeää esimerkiksi Suomen ilmastotavoitteiden 
saavuttamiseksi.

Lisätietoja
Marko Ekoluoma
Distribution Manager
Siemens Industry Automation & Drives Technologies
010 511 3716 
marko.ekoluoma (at) siemens.com

6.10.2010