takaisin


– Ilmastokysymys on yksi ihmiskunnan suurimmista haasteista. Maailmalla ilmaston lämpenemisen uhat on tunnistettu ja tunnustettu. Toimia päästöjen vähentämiseksi on valmisteltu jo pari vuosikymmentä, osassa maailmaa tehtykin jo muutamien vuosien ajan, totesi elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen ottaessaan vastaan 5.10.2010 biotaloustyöryhmän

 

– Suomi on nousemassa ilmastonsuojelun kärkimaaksi. Nykyinen hallitus on linjannut kunnianhimoiset päästötavoitteet: – vuoden 1990 tasosta on päästävä 80 % alas vuoteen 2050 mennessä.

 

– Työn ja toimeentulon eli hyvinvointiyhteiskunnan säilyttämiseksi meidän on samaan aikaan kyettävä vastaamaan kysymyksiin: Mikä on vähähiilisen Suomen kasvustrategia eli miten energiaintensiivinen Suomi menestyy jatkossakin? Minkälainen elinkeinorakenne on vuoden 2050 eli -80 %:n kasvihuonepäästöjen Suomella?

 

– Näihin kysymyksiin haetaan vastausta myös tänään työnsä luovuttaneen biotaloustyöryhmän raportissa.

 

– On selvää, että ilmastonmuutos yhdistettynä erityisesti kehittyvien maiden energiantarpeen voimakkaaseen kasvuun tulee nostamaan fossiilisten polttoaineiden hintoja ja lisäämään uusiutuvan energian ja siihen liittyvän osaamisen kysyntää ennen näkemättömällä tavalla, muistutti Pekkarinen.

 

– Suomella uusiutuvilta luonnonvaroiltaan rikkaana ja osaamiseltaan korkeatasoisena maana on sekä voimakas intressi että suoranainen globaali velvollisuus edistää luonnonvarojen kestävää ja innovatiivista hyödyntämistä

 

– Suomeen on luotava edelläkävijyyden kautta mahdollisuudet kehittää tänä päivänä tulevaisuuden teknologiaa. Markkinat ovat jo nyt valtavat. Koko maailmassa ympäristöliiketoiminnan arvioidaan kaksinkertaistuvan nykyisestä noin 1 100 miljardista eurosta noin 2 200 miljardiin euroon vuoteen 2020 mennessä. Suomessa alan liikevaihdon kolminkertaistuminenkaan, eli nousu aina 30 miljardiin euroon asti, ei ole mahdotonta vastaavana aikana.

 

– Työryhmän linjaus on kristallinkirkas – uudessa globaalissa ilmastojärjestyksessä Suomesta tehtävä korkean osaamisen biotalous. Allekirjoitan tämän täysin, totesi Pekkarinen

 

Tiedote: Biotalous Suomessa – arvio kansallisen strategian tarpeesta [http://www.valtioneuvosto.fi/ajankohtaista/tiedotteet/tiedote/fi.jsp?oid=308251]

 

(valtioneuvoston viestintäyksikön tiedote 5.10.2010).

 

Biotaloustyöryhmän loppuraportti on osoitteessa: http://www.vnk.fi/julkaisut/julkaisusarja/julkaisu/fi.jsp?oid=308227 [http://www.vnk.fi/julkaisut/julkaisusarja/julkaisu/fi.jsp?oid=308227]

 

Lisätiedot:

Elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen, TEM, puh. 010 606 3500

5.10.2010