takaisin

Tohtori Tarja Cronbergin tekemä selvitystyö metsäbioenergian tutkimus- ja innovaatiokeskuksen perustamisesta luovutettiin 15.9.2010 Itä-Suomen yliopiston rehtori Perttu Vartiaiselle. Perusteellinen selvitys pureutuu bioenergia-alan haasteisiin kuten hajanaisuuteen, energian ”sivutuote-asemaan” ja kansainväliseen näkymättömyyteen sekä linjaa suurimmiksi vahvuuksiksi mm. vahvan metsäimagon ja hyvän innovaatiopotentiaalin.

Suomen metsäbioenergian 2020 visioksi esitetään seuraavaa: Suomi on kansainvälisten, asiakaslähtöisten ja kokonaisvaltaisten metsäbioenergiaratkaisujen edelläkävijä ja tuottaja. Suomi tunnetaan metsäbioenergiassa metsien kestävän hoidon ja käytön osaajamaana. Suomi on biotalouden asiantuntija siten, että luonnonvarat tuovat mahdollisimman suuren lisäarvon ja pysyvät mahdollisimman kauan talouden kierrossa.

Visiota edistämään ehdotetaan perustettavaksi Metsäbioenergian tutkimus- ja innovaatiokeskus (työnimeltään METTI), joka profiloituu kansainvälisenä metsäbioenergian toimija ja kehittää innovaatiota globaalista näkökulmasta. Toiminnan ydinajatus on kansainvälisesti korkeatasoinen tutkimus jatkuvassa vuorovaikutuksessa innovaatioiden ja liiketoiminnan kanssa. Tavoitteena on toimia käyttäjä- ja asiakaslähtöisesti uuden kansallisen innovaatio¬strategian demonstraationa. 
Keskuksen tutkimuksellisen ytimen muodostavat Itä-Suomen yliopisto, Metla ja Euroopan metsäinstituutti. Ytimeen yh¬distetään Lappeenrannan teknillisen yliopiston, SYKE:n sekä Pohjois-Karjalan ja Savonian ammattikorkeakoulujen osaaminen tiedepuistoja ja osaamiskeskusohjelmia unohtamatta. Keskukselle ehdotetaan toimipisteitä Joensuussa ja Kuopiossa, Jyväskylässä ja Saarijärvellä sekä Varkaudessa, Savonlinnassa ja Punkaharjulla

Suunniteltu kokonaisbudjetti on ensimmäisten vuosien aikana noin 4 miljoonaa euroa vuodessa. Rahoitusta tullaan alkuvaiheessa hakemaan työ- ja elinkeino¬ministeriön äkillisen rakennemuutoksen rahoituksesta ja Tekesin ohjelmista. Alkuvaiheessa tavoite keskuksen vahvuudelle on noin 30 tutkijaa/kehittäjää. Kolmen vuoden jälkeen tavoitteena on 50 toimijan yhteisö. Vuoden 2010 aikana selvitetään mukaan lähtevien organisaatioiden konkreettinen sitoutuminen ja vahvistetaan strateginen tutkimusohjelma.


Lisätietoja:
Tohtori Tarja Cronberg, 050 396 4000
Pellettiprofessori Lauri Sikanen, Itä-Suomen yliopisto, metsätieteiden osasto 050 381 2443

Tarja Cronbergin esitys

Yhteenveto raportista

16.9.2010